2010./2011.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas dalība valsts ģimnāziju skolēnu pētniecības darbu konferencē

2011. gada 28. aprīlī Cēsīs

 

Nr.p.k.  Autors  Klase  Darba nosaukums  Darba vadītājs  Rezultāti 
1. Madara Kalniņa  11. Mūsdienu cilvēku garīgo grūtību atspoguļojums un salīdzinājums literatūrā.  Žaneta Flaksa 3. vieta 
2. Lāsma Roga  11. Mākslas terapija bērnu personības izpētē.  Zita Eismonte  3. vieta 
3. Līvis Lāma  11. Radošās domāšanas aktualitāte un attīstība Latvijā.  Dagnija Šimanska Atzinība 
4. Kalvis Kalniņš  11. 11.septembris- viena no lielākajām ASV mīklām.  Lilita Lepse 3. vieta 
5. Andris Reinholds  11. Muskuļu masas attīstīšanas iespējas skolas vecuma jauniešiem.  Lilita Lepse  2. vieta 
6. Edgars Paegle  12. Skolas somas masas ietekme uz skolēnu mugurkaula veselību.  Lilita Lepse  1. vieta 
7. Modris Krasts  11. Asara /Perca fluviatilis / parazītfauna Liepājas ezerā.  Lilita Lepse 1. vieta 
8. Evija Roderte  11. Liepājas adventistu baznīcas vēsture.  Ineta Drēže 2. vieta