2010./2011.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Mūsdienu cilvēku garīgo grūtību atspoguļojums un salīdzinājums literatūrā Madara Kalniņa 11.B Žaneta Flaksa Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
PSIHOLOĢIJA Žestu valoda - būtisks komunikācijas līdzeklis Anete Jaunzeme 11.c Signe Berga Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem
PSIHOLOĢIJA Mākslas terapija bērnu personības izpētē Lāsma Roga 11.D Zita Eismonte; konsultante - psiholoģe Liene Vēsmiņa Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem
PEDAGOĢIJA Radošās domāšanas aktualitāte un attīstība Latvijā Līvis Lāma 11.D Dagnija Šimanska Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona, valsts lasījumiem. 2. vieta Kurzemes reģiona lasījumos
SOCIOLOĢIJA Personvārdu popularitāte un nozīme Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā Arta Riekstiņa,Elīna Miķelsone 11.D Vintra Braša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
SOCIOLOĢIJA Astroloģija un tās popularitāte Liepājas Valsts ģimnāzijā Daiga Ķestere, Anna Lanka 11.D Vintra Braša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
SOCIOLOĢIJA Pasaule: no ilūzijas līdz realitātei Kalvis Kalniņš, Austris Miklāvs 11.D, B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem. Atzinība Kurzemes reģiona lasījumos
EKONOMIKA Ieguldījumi un noguldījumi Jānis Kazbuķis 11.D Dagnija Šimanska Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
POLITOLOĢIJA 11.septembris- viena no lielākajām ASV mīklām Kalvis Kalniņš 11.D Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona, valsts lasījumiem. 1. vieta Kurzemes reģiona lasījumos
ĶĪMIJA Ēteriskās eļļas Madara Balode 11.D Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona, valsts lasījumiem. 2. vieta Kurzemes reģiona lasījumos, atzinība Latvijas 35.skolēnu zinātniskajā konferencē
BIOLOĢIJA Atspirdzinošo dzērienu ietekme uz sīpolu attīstību Kristīne Gundarina 11.D Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem. Atzinība Kurzemes reģiona lasījumos
BIOLOĢIJA Asara /Perca fluviatilis / parazītfauna Liepājas ezerā Modris Krasts 11.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Skolas somas masas ietekme uz skolēnu mugurkaula veselību Edgars Paegle 12.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem. 2. vieta Kurzemes reģiona lasījumos
VESELĪBAS ZINĀTNE Muskuļu masas attīstīšanas iespējas skolas vecuma jauniešiem Andris Reinholds 11.D Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas, Kurzemes reģiona lasījumiem. Atzinība Kurzemes reģiona lasījumos