2008./2009.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
CITTAUTU VALODNIECĪBA UN ĀRZEMJU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Латышские нтерпретации языковых реалий русской культуры в романе Пушкина « Евгений Онегин » ( 2 глава романа в переводе М. Бендрупе) Sņežana Zeikane 11.C Gaļina Šestakova Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem- II pakāpes diploms Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē
MATEMĀTIKA Matemātikas pirmsākumi dažādās valstīs Agris Otaņkis 9.C Aira Mazure Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
FIZIKA Spēks un enerģija ķermenī Kristaps Deimantovičs, Mārtiņš Švānbergs 11.D Austris Krauja Izvirzīts uz pilsētas konferenci, valsts lasījumiem
ĶĪMIJA Dabā notiekošo procesu modelēšanas iespējas ķīmijas laboratorijā Sintija Sila 11.B Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas konferenci, valsts lasījumiem-II pakāpes diploms Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē
ĶĪMIJA Ugunsdeja Anete Ormane 11.B Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem-atzinība Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē
PSIHOLOĢIJA Mūzikas ietekme uz cilvēkiem Ilze Freimane, Arta Grēbere 10.A Ineta Kauliņa Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
PSIHOLOĢIJA Jauniešu savstarpējās attiecības Līga Anškēvica 11.D Laura Lika Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VĒSTURE (arī kultūrvēsturiskais mantojums) Latvijas valdības Liepājā 1919. gadā Ilze Zīlmane 10.D Ineta Drēže Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
BIOLOĢIJA Avokado audzēšanas iespējas telpās Laine Vincūne 11.B Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
INFORMĀTIKA Audio sistēmas Roberts Grundmanis, Dāvis Kolbergs 11.C Kaspars Politers Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Ģenēstiski modificētā pārtika - 21.gs. realitāte Kristaps Bergs 11.D Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem-II pakāpes diploms Latvijas 33.skolēnu zinātniskajā konferencē