2006./2007.mācību gads

Datums: 2015.gada 1.oktobris

Sekcijas nosaukums Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Klase Darba vadītājs Rezultāti
LATVIEŠU VALODNIECĪBA Manas dzimtas personvārdi Ance Saulīte 12.A Līga Tālberga Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Jauni cilvēki G. Priedes lugās Madara Berga 10.D Kristīne Roze Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE J. Dauge "Turaidas jumprava" un Rainis "Mīla stiprāka par nāvi": divu tekstu dialogs Baiba Lībe 10.D Kristīne Roze Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem
LATVIEŠU LITERATŪRAS ZINĀTNE UN VĒSTURE Sarkanās krāsas interpetācijas iespējas G. Repšes romānā "Sarkans" Katrīna Kuduma 8.B Žaneta Flaksa Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem
KULTUROLOĢIJA Bibliotēku nozīme sabiedrībā Elīna Jaunģelže 12.A Signe Berga Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem
PSIHOLOĢIJA Ilūzijas. Rūta Rūtenberga 10.C Laura Lika Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
PSIHOLOĢIJA Jauniešu un vecāku savstarpējo attiecību problēmas mūsdienu sabiedrībā Indra Cēbere, Una Beldava 12.A Signe Berga Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VĒSTURE (arī kultūrvēsturiskais mantojums) Cilvēks un brīvība. Valstiskās neatkarības atgūšanas laiks Madara Kirša 10.D
10.D
8.B
Ineta Drēže Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem
MATEMĀTIKA Piramīdas matemātikā un dzīvē Zane Deimante. 10.C
12.A
Helvijs Valcis Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
FIZIKA Ūdens - tā ir dzīvība Māra Zvezdiņa 12.B Austris Krauja Izvirzīts uz pilsētas, valsts lasījumiem
ĶĪMIJA Tīrīšanas līdzekļu ietekme uz sīpollolku augšanu Aiga Cinkmane,Ieva Dadzīte 11.B Elizabete Sirotina Izvirzīts uz pilsētas un valsts lasījumiem - II pakāpes diploms Latvijas 31.skolēnu zinātnisko darbu konferencē
ĶĪMIJA Krāsaino, saldināto, gāzēto dzērienu ietekme uz dažadiem produktiem Krista Akselrode, Eva Grudule 10.B Daina Priede Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
BIOLOĢIJA Cilmes šūnas Madara Bula 12.A Valda Dorša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
INFORMĀTIKA Datorspēles izveide Kalvis Kalniņš 7.A Kaspars Politers Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Veselīga āda Astra Sabule, Rūta Jansone 12.A Valda Dorša Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem
VESELĪBAS ZINĀTNE Jauniešu nakts izklaides un no tās izrietošās sekas Kristīne Tīda, Kristiāna Tumaščika 11.D Lilita Lepse Izvirzīts uz pilsētas lasījumiem