Top „Ģimnāzijas raksti” Nr. 8

Datums: 2021.gada 29.marts

Aicinām kļūt par raksta autoru „Ģimnāzijas rakstu” 8. krājumā!

Šoreiz krājums tematiski sabalsosies ar 3.konferenci  „Spekkes lasījumi”

 

Par 8. krājumu „Ģimnāzijas raksti”

Par rakstu autoriem aicināti būt skolēni, skolotāji, vecāki, absolventi un citi interesenti

 

 

Informācija par iepriekšējiem „Ģimnāzijas rakstu” izdevumiem

http://www.lvg.lv/top/ideja/165/

 

„Ģimnāzijas rakstu” 8. krājuma autorus aicinām padomāt par iespēju paust savu viedokli raksta formā kādā no 4 satura lokiem

1. Šodienas ģimnāzists

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kāpēc izvēlēties mācīties ģimnāzijā

Mūsdienu ģimnāzista mācīšanās paradumi

Mācības klātienē un attālināti

Kā tas ir – mācīties pašvadīti

 

2. Ceļā uz kvalitatīvas izglītības ieguvi ģimnāzijā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā skolotājam mācīt, lai skolēns gribētu mācīties

Stundas un ārpusstundu pasākumi: ieguldījums personības attīstībā

Sadarbība redzesloka paplašināšanai dažādu mācību priekšmetu ietvaros

Mācības ikvienu skolēnu atbalstošā vidē

 

3. Nākotnes zīmes šodienas ģimnāzijā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Pirmie soļi Skola2030 reformu ceļā

Vērtēšana, kas veicina izaugsmi

Prasme domāt par savu mācīšanos/ mācīšanu

Kā skola var dalīties pieredzē ar citām skolām

 

4. Piederība ģimnāzijai – organizācijai, kas mācās

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā būt līdzdalīgam skolas attīstībā

Vecāku, absolventu līdzdalība skolas dzīves procesos

Man (mums) ir bijis gods …

Skolas vēstures mācībstundas

 

Krājuma atvēršanas svētki „Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija” – 2021. gada 10. jūnijā

 

 

Par 3.konferenci  „Spekkes lasījumi”

Tā notiks 2021. gada 9. novembrī attālināti vai klātienē Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā

Konferences mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus ilgtspējīgas attīstības kontekstā

 

 

Informācija par iepriekšējo konferenci „Spekkes lasījumi”

https://www.lvg.lv/section/top/informcija/347/

un tās ieskaņas pasākumu „Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija”

https://www.lvg.lv/section/top/jnijsspekkeimnzija/350/

 

 

Mums joprojām aktuāls jautājums, kuru uzdevām pirmo „Spekkes lasījumu” dalībniekiem – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti un kāda loma šajā ceļā ir skolai, precīzāk, ģimnāzijai. Ir Latvijas valsts, ir ceļš, bet gājēji mainās – pieaug, gūst pieredzi un… var mainīt arī ceļa gaitu, kaut mērķis paliek tas pats. Vai kaut kas mūsdienu mainīgajā pasaulē var būt ilgstoši? Gribas ticēt, ka ir. Vismaz izglītībā.  Tas nenozīmē sastingumu, apstāšanos, bet skaidri iezīmētu virzību, mērķtiecīgu izaugsmi. Par ilgtspējīgu attīstību vispirms aicinām aizdomāties „Ģimnāzijas rakstu” 8. krājuma autorus. Lai radošas domas!

 

 

Par rakstu iesniegšanu

Raksts tiks iesniegts, aizpildot formu ŠEIT (no 25. februāra līdz 25.martam)

 

Būs nepieciešamas arī ziņas par raksta autoru:

- vārds, uzvārds, nodarbošanās; fotogrāfija,

- ja esat šīs skolas absolvents, lūdzam norādīt skolas beigšanas gadu.

Tekstu var papildināt attēli (zīmējumi, fotogrāfijas). Tos būs iespējams pievienot, pakāpeniski aizpildot raksta iesniegšanas formu.

Raksta apjoms

2 – 3 A4 lappuses jeb aptuveni 5000 – 7000 zīmju

Par zīmju skaitu savā tekstā var pārliecināties, piemēram, šeit: https://wordcounter.net/

 

Ja darba procesā rodas jautājumi, lūgums tos uzdot,  rakstot kristine.roze@liepaja.edu.lv 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, kolēģi, vecāki saziņai var izmantot e-klasi

 

Ja vēlaties būt raksta autors, lūdzu to darīt zināmu līdz 18.februārim, reģistrējot savu dalību

Ar katru potenciālo autoru līdz 20. februārim personiski sazināsies krājuma sastādītāja Kristīne Roze