Top „Ģimnāzijas raksti” Nr.6

Datums: 2018.gada 13.februāris

„Skolas dzīve inovācijas piedzīvo tad, kad galveno vērtību skalā ir iekļuvušas savstarpējā sapratne, savstarpējs atbalsts un savstarpēja uzklausīšana un dzirdēšana.”

(A. Skalberga, Dr.paed, „Ģimnāzijas rakstu” Nr.4 raksta autore) 

 

Aicinām kļūt par raksta autoru „Ģimnāzijas rakstu” 6.krājumā!

Šoreiz krājums tematiski sabalsosies ar konferenci „Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse” (2018.gada novembrī) un saturiski būs saistīts ar laikmeta diktētām aktualitātēm –  izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās. Arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir viena no projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolām, kura apzinās, ka ir organizācija, kas mācās. Ceram, ka „Ģimnāzijas rakstu” 6.krājums būs vērtīgs atziņu avots par pārmaiņu procesiem izglītībā, savā  un citu pieredzē balstīts.

 

Par rakstu autoriem aicināti būt skolēni, skolotāji, vecāki, absolventi un citi interesenti.

 

Informācija par iepriekšējiem „Ģimnāzijas rakstu” izdevumiem šeit: http://www.lvg.lv/top/ideja/165/

 

„Ģimnāzijas rakstu” 6.krājuma autorus aicinām padomāt par iespēju paust savu viedokli raksta formā kādā no 5 satura lokiem.

 

  1. Izglītība – visiem?

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Iestājeksāmeni, skolēnu atlase mūsdienu skolā: viedokļi par un pret

Talantīgais skolēns klasē/skolā

Etnisko, valodu barjeru pārvarēšana komunikācijā

Sociālie riski un to pārvarēšana klasē/skolā

 

  1. Digitālais laikmets skolā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Digitālo prasmju apguve mācību stundās

Komunikācija e-vidē klases dzīvē

Skolēns un skolotājs  informācijas sabiedrībā

Skolēns un tehnoloģijas vecāku skatījumā

 

  1. Jaunrades iespējas skolā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā saskatīt un izmantot jaunrades iespējas ikdienas mācību darbā

Jaunrades iespējas ārpusstundu darbā

Radīts pašu rokām

Garīgo vērtību jaunrade skolā

 

  1. Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā radīt idejas starpdiscplināram mācību procesam

Vai vispusīgu un jēgpilnu izglītību var iegūt, mācoties starpdisciplināri

Starpdisciplinārās pieejas veiksmes stāsti

Mācību vides radīšana starpdiscplināru ideju realizēšanai

 

  1. Pašvadīta macīšanās

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Kā mācīt/ mācīties atbildību skolā

Mūsdienu skola un mūžiglītība

Mācīšanās ieradumu maiņa: problēmas un risinājumi

Pašnovērtēšanas iespējas skolēna izaugsmei

 

  • Informācija par raksta noformēšanu

Ziņas par raksta autoru

vārds, uzvārds, nodarbošanās; nepieciešama arī fotogrāfija

ja esat šīs skolas absolvents, lūdzam noradīt skolas beigšanas gadu

Raksta nosaukums (tēmas precizējums)

Tekstu var papildināt attēli (zīmējumi, fotogrāfijas). Attēli e-pasta sūtījumā jāpievieno atsevišķi.

Noformējums

Rakstot atkāpe no kreisās malas – 3 cm, no labās – 1 cm, no augšas un apakšas – 2 cm

Burti – Times New Roman, 12. izmērs

Intervāls 1,5

Raksta apjoms

2 – 3 A4 lappuses

 

Ja vēlaties būt raksta autors, lūdzu to darīt zināmu līdz 1.martam, piesakoties Kristīnei Rozei.

Rakstus varēs  iesūtīt kristine.roze@liepaja.edu.lv  vai e-klasē līdz 2017.gada 20.aprīlim.