Skolotāju sadarbība un līdzdalība, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu

Datums: 2019.gada 27.septembris

Mācību modulis: Skolotāju sadarbība sociāli emocionālie faktori ceļā uz skolēna pašvadītu mācīšanos.

 

Mācību moduļa mērķis: Aktualizēt skolotāju sadarbības nozīmi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu.

 

Mācību saturs:

  1. Sociāli emocionālas kompetences nozīmība mūsdienu sabiedrībā.
  2. Skolotāju sadarbības un sociāli emocionālās kompetences nozīmība ikdienas darbā skolā.
  3. Skolotāju sadarbība projektu metodes īstenošanā vienas klases ietvaros.

 

Paredzamais rezultāts:

Padziļināta izpratne par sociāli emocionālās kompetences attīstīšanas nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā.

Pilnveidota izpratne par  lietpratībā balstītu mācību satura saikni ar skolotāju savstarpējo sadarbību.

Aktualizēta pašvadītas mācīšanās pakāpeniska pilnveidošanas prasme.

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Vintra Braša, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dace Groduma-Vīriņa, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja

 

Nodarbību dalībnieki: vispārizglītojošo skolu pārstāvji (skolotāji, klašu audzinātāji, administrācija)

 

Pieteikšanās

 

Plašāka informācija: rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@inbox.lv vai zvanot 29242736.