Skolotāju profesionālās pilnveides kursi “English for Educators”

Datums: 2023.gada 5.jūlijs Autors: Signe Berga, Ineta Drēže

Viena no prasmēm, kura ir jāpilnveido mūsu skolotājiem, ir angļu valoda, tāpēc skolotājas Ineta Drēže un Signe Berga maija sākumā devās uz Barselonu Spānijā, lai piedalītos skolotāju profesionālās pilnveides kursos “English for Educators”.

 

Piecas intensīvas mācību dienas kopā ar 17 dalībniekiem no 7 valstīm. Pieredzējušas un atraktīvas pasniedzējas Mirandas no Londonas vadībā tika apgūtas dažādas  metodes un stratēģijas valodas pilnveidei. Grupu darbi, diskusijas par aktuālām tēmām Eiropā, prezentācijas, kā arī daudzveidīgu metožu izmantošana mācīšanas un mācīšanās prasmju attīstīšanai. Uzmanība tika pievērsta kritiskās domāšanas stratēģijām un radošumam izglītības procesā. Kā svarīgs faktors jāmin neformālā komunikācija ar dalībniekiem, kas veicināja angļu valodas lietojumu.

 

Kursu laikā bija iespēja iepazīties ar Barselonas vēstures un kultūras vērtībām, kā arī baudīt brīnišķīgo Vidusjūras virtuvi.

 

Intensīva nedēļa, kuras laikā tika iegūtas  vērtīgas atziņas turpmākajam darbam.