Skolotāju dienā

Datums: 2017.gada 18.oktobris Autors: Marta Maisiņa

5.oktobrī skolā atzīmējām Skolotāju dienu, iepriecinot mūsu skolas pedagogus. Visi skolotāji, ejot caur rudens košo lapu aleju, tika sagaidīti skolas zālē. 7.klases vokāli instrumentālā ansambļa muzikālais priekšnesums, gardie “Kodola” ceptie kēksi radīja svētku noskaņu. Tika dota stafete jaunajiem skolotājiem- vidusskolēniem, kuri devās saviem skolasbiedriem vadīt vienu mācību stundu, tādējādi izmēģinot, kā ir - būt skolotājam. Bet skolotājus gaidīja ceļojums laikā. Paldies, skolotāji, ka Jūs esat mūsu domubiedri, padomdevēji, un, cerams, ka šī diena paliks patīkamā atmiņā!

Attēli

Skolotāju dienā