Skolotājs - mācību procesa vadītājs

Datums: 2018.gada 18.oktobris

2018./19.m.g. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā centra  rīkotajā atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākumos mēs, ģimnāzijas pedagogi, esam nolēmuši pievērsties mums aktuāliem mācīšanās vadīšanas jautājumiem.

 

16.oktobra pasākumā tika rādītas 2 atklātās stundas un izstāstīti 3 pieredzes stāsti – piedāvājumu skatīt šeit

 

Pasākuma ievaddaļā skolas psiholoģe Lora Priedola pedagogiem atgādināja dažus mācīšanās vadīšanas psiholoģiskos aspektus, bez kuru izpratnes būtu sarežģīti izveidot pozitīvu un atbalstošu mācību vidi, uzņemties pilnvērtīgu mācību procesa vadītāja lomu.

 

Atklātās stundas literatūrā–angļu valodā un ķīmijā ļāva pedagogiem no vērotāja pozīcijām vēlreiz pārliecināties, kā mācību process notiek klasē, kad svarīgi ir ne tikai saturiskie, bet arī sadarbības aspekti dažādos kontekstos, kad drosmīgi jāpieņem kādi lēmumi, lai veiktu korekcijas stundas plānā. Savukārt pieredzes stāsti aktualizēja to, ko kolēģi paveikuši jau iepriekš kopā ar skolēniem pētniecībā, starppriekšmetu projektu izstrādē, matemātikas apguvē, lai sasniegtu optimālu plānoto rezultātu, kā arī meklētu risinājumu problēmām, kuras pedagogi apzinājušies.

 

Ne uz visiem jautājumiem dažu stundu  laikā iespējams saņemt atbildes, taču ceram –  katrs no 45 pasākuma dalībniekiem, kuri pārstāvēja gan ģimnāziju, gan arī dažas citas pilsētas skolas, pārdomās kādu mācīšanās vadīšanas jautājumu un tādējādi uzlabos sniegumu ikdienas mācību procesā savās klasēs.

 

 

Paldies par līdzdalību pasākumā!