Individuālie zinātniski pētnieciskie darbi

10.-12.klase

 

Mērķis – veicināt izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību. 

Uzdevumi:

1.Iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. 
2.Attīstīt prasmes:

2.1.plānot un patstāvīgi īstenot pētījuma secīgu norisi, sadarbojoties ar darba vadītāju un/vai savu darba grupu, 
2.2.iegūt un analizēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju, pētījuma datus, 
2.3.noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, 
2.4.uzstāties zinātniskajās konferencēs.

 

Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas process

Pētījumu izstrādā 2 gadus, to aizsākot 10.klasē un pabeidzot 11.klasē. Ja skolēns ģimnāzijā iestājies 11.klasē vai kādu citu objektīvu iemeslu dēļ nav darbu uzsācis 10.klasē un pabeidzis 11.klasē, tad iespējams arī pētījumu pabeigt, aizstāvēt 12.klasē.

 

Pētījuma veikšanas norise

 

10.klase

Janvāris Informācija klases un mācību stundās par zinātniski pētniecisko darbu būtību, procesa norisi un rezultātu.
Februāris Pētījuma uzsākšana.
Marts, aprīlis Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, individuāli konsultējoties ar darba vadītāju.
Maija 3.nedēļā 1.pētījuma gadā paveiktā darba rezultāta prezentācija, izvērtējums.

 

 

11.klase

Septembris, oktobris, novembris, decembris Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, individuāli konsultējoties ar darba vadītāju. Novembrī plānota  priekšaizstāvēšana, kurā publiski iepazīstina ar izpētīto pēc noteiktas struktūras, saņem atgriezenisko saiti par paveikto.
Janvāris Pētījuma pabeigšana, noformēšana un prezentēšana skolas un Liepājas pilsētas lasījumos.
Ir iespēja piedalīties Liepājas, Kurzemes, Latvijas, kā arī starptautiskajās skolēnu pētniecisko darbu konferencēs, ja skolēna darbs ticis izvirzīts un darba autors tam piekrīt.

 

 

Aktuāla informācija, materiāli zinātniski pētniecisko darbu izstrādātājiem e-klasē – skolas jaunumu logā PĒTNIECĪBA : materiāli, informācija SKOLĒNIEM.

 

 

  • Mācību video: zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas process

 

 

  • Mācību video: zinātniski pētnieciskā darba prezentācija