Uzņemšanas noteikumi

Jebkurā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas klasē skolēni tiek uzņemti vakantajās vietās, apliecinot sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem.

 

 

Informāciju par vakantajām vietām 8. un 11. klasē var saņemt Konferenču zālē (4.kab.) no 1. līdz 22. jūnijam katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00 vai zvanot pa tālruni 63423461.

 

 

UZŅEMŠANA 7.KLASĒ

 

Dokumentu iesniegšana Konferenču zālē (4.kab.) no 1. līdz 22. jūnijam katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00

 

Iesnieguma forma uzņemšanai 7.klasē

 

  • Iesniegumam pievieno 6.klases liecību, kas apliecina skolēna sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem.
  • Liepājas Valsts 1.ģimnāzija par skolēna uzņemšanu informē iepriekšējo izglītības iestādi, kura pēc informācijas saņemšanas uz ģimnāziju nosūta skolēna personas lietu un medicīnisko karti.

 

Liepājas Centra sākumskolas vecāki, kuri iepriekš elektroniski aizpildījuši anketu bērna uzņemšanai 7.klasē, no 1.jūnija ierodas parakstīt ģimnāzijā sagatavotos iesniegumus.

  • Anketu vecāki saņem e-klasē no Centra sākumskolas administrācijas, kad 6.klasē tiek izliktas gada atzīmes.
  • Skolēna sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem apliecinās e-klases sekmju kopsavilkuma izdruka, kura būs sagatavota Liepājas Centra sākumskolā.

 

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ

 

Dokumentu iesniegšana Konferenču zālē (4.kab.) no 14. līdz 22. jūnijam katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00

 

Iesnieguma forma uzņemšanai 10.klasē

 

  • Iesniedzamie dokumenti ir norādīti iesnieguma formā

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klašu skolēni, izvērtējot savu sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem, iesniegumu un 1.pielikumu iesniedz Konferenču zālē (4.kab.) no 27. maija līdz 11. jūnijam.

 

 

 

7 . un 10. klasēs Uzņemto skolēnu saraksti būs pieejami skolas info stendā no 28.jūnija

  • Informācija pa tālruni: 63423461
  • Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņemšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā,  lūdzam rakstīt šeit