Uzņemšana 2022./2023. m.g.

Jebkurā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas klasē skolēni tiek uzņemti vakantajās vietās, apliecinot sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem.

 

 

Informāciju par vakantajām vietām var saņemt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas kancelejā no 22.augusta katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00 vai zvanot pa tālruni 63423461.

 

 

7. un 10.klasēs Uzņemto skolēnu saraksti ir pieejami skolas info centrā pie dežuranta no 30.jūnija

 

  • Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņemšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā,  lūdzam rakstīt šeit