Uzņemšanas noteikumi

Jebkurā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas klasē skolēni tiek uzņemti vakantajās vietās, apliecinot sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem.

 

 

Informāciju par vakantajām vietām 11. klasē var saņemt 4.kab. (Konferenču zālē) no 1. līdz 19. jūnijam katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00 vai zvanot pa tālruni 63423461.

 

 

UZŅEMŠANA 7.KLASĒ

 

Dokumentu iesniegšana 4.kab. (Konferenču zālē) no 1. līdz 19. jūnijam katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00

 

Iesnieguma forma uzņemšanai 7.klasē

 

  • Iesniegumam pievieno 6.klases liecību, kas apliecina skolēna sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem

  • Liepājas Valsts 1.ģimnāzija par skolēna uzņemšanu informē iepriekšējo izglītības iestādi, kura pēc informācijas saņemšanas uz ģimnāziju nosūta skolēna personas lietu un medicīnisko karti

 

Liepājas Centra sākumskolas vecāki, kuri iepriekš elektroniski aizpildījuši anketu bērna uzņemšanai 7.klasē, ierodas parakstīt ģimnāzijā sagatavotos iesniegumus. Skolēna sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem apliecinās e-klases sekmju kopsavilkuma izdruka, kura būs sagatavota Liepājas Centra sākumskolā.

 

 

 

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ

 

Dokumentu iesniegšana 4.kab. (Konferenču zālē) no 15. līdz 19. jūnijam katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00

 

Iesnieguma forma uzņemšanai 10.klasē

 

  • Iesniedzamie dokumenti ir norādīti iesnieguma formā

  • Mazākumtautību skolu 9.klašu absolventi, iesniedzot dokumentus no 15. līdz 19. jūnijam, iesniegumam pievieno 9.klases liecību

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klašu skolēni, izvērtējot savu sekmju atbilstību Uzņemšanas noteikumiem, iesniegumu un 1.pielikumu iesniedz 4.kab. (Konferenču zālē) no 25. līdz 29. maijam.

 

 

  

7. un 10. klasēs Uzņemto skolēnu saraksti būs pieejami skolas info stendā no 25.jūnija

 

  • Informācija pa tālruni: 63423461

  • Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņemšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā,  lūdzam rakstīt šeit