Tālākizglītības kursu piedāvājums

Informācija par kursiem, kurus īstenosim 2022./2023.m.g., tiks publicēta septembrī. 

 

Par aktuālajiem piedāvājumiem interesenti varēs uzzināt www.lvg.lv

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PIEDĀVĀJUMS: ARHĪVS