Tālākizglītības kursu piedāvājums

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS
PEDAGOGU IZSTRĀDĀTĀS  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

2022./2023.mācību gada piedāvājums

 

 

PEDAGOGU DIGITĀLĀS PRASMES

Mācību modulis:

 

 

SADARBĪBA

Mācību modulis:

 

 

STARPDISCIPLINARITĀTE

Mācību modulis:

 

 

 

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PIEDĀVĀJUMS: ARHĪVS