Tālākizglītības kursu piedāvājums

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@inbox.lv vai zvanot 29242736.

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogu izstrādātās profesionālās pilnveides programmas:

 

MOTIVĒJOŠAS UN  APZINĀTAS MĀCĪŠANĀS VIDES VEIDOŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ, PILNVEIDOJOT SKOLOTĀJU, SKOLĒNU UN VECĀKU SADARBĪBU

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

SKOLOTĀJU SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA, ĪSTENOJOT LIETPRATĪBĀ BALSTĪTU MĀCĪBU SATURU

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

DEBAŠU METODES UN PAŅĒMIENI EFEKTĪVA MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANAI

Mācību moduļi:

 Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

MŪSDIENĪGA VIDE: SADARBĪBA, VĒRTĪBIZGLĪTOŠANA, PILSONISKĀ ATBILDĪBA

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

DEBATES – KRITISKĀS DOMĀŠANAS PRASMJU APGUVE UN IZMANTOŠANA MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas