Tālākizglītības kursu piedāvājums

PIETEIKŠANĀS: reģistrācijas anketa atrodama, atverot saiti uz katru no mācību moduļiem.

 

Īstenošanas laiks: 2021.gada novembris (tiešsaistes nodarbības).

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@inbox.lv vai zvanot 29242736.

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogu izstrādātās profesionālās pilnveides programmas:

 

PEDAGOGU DIGITĀLĀS PRASMES

Mācību modulis:

 

 

INDIVIDUALIZĒTĀS MĀCĪŠANĀS PIEEJAS ĪSTENOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ IZGLĪTOJAMO TALANTU UN SPĒJU ATTĪSTĪŠANAI

Mācību moduļi:

 

 

METODISKIE PAŅĒMIENI DARBĀ AR TALANTĪGIEM SKOLĒNIEM KONKRĒTĀ MĀCĪBU PRIEKŠMETĀ 

Mācību moduļi:

 

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PIEDĀVĀJUMS: ARHĪVS