Tālākizglītības kursu piedāvājums

No 1. līdz 15. oktobrim notiek pieteikšanās šādiem mācību moduļiem

 

Nodarbības notiek 2019.gada 23.oktobrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@inbox.lv vai zvanot 29242736.

 

Pieteikšanās 2019.gada 23.oktobra kursiem

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogu izstrādātās profesionālās pilnveides programmas:

 

MOTIVĒJOŠAS UN  APZINĀTAS MĀCĪŠANĀS VIDES VEIDOŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ, PILNVEIDOJOT SKOLOTĀJU, SKOLĒNU UN VECĀKU SADARBĪBU (2019.gada 23.oktobrī)

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

SKOLOTĀJU SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA, ĪSTENOJOT LIETPRATĪBĀ BALSTĪTU MĀCĪBU SATURU (2019.gada 23.oktobrī)

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

DEBAŠU METODES UN PAŅĒMIENI EFEKTĪVA MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANAI (2019.gada 21.septembrī)

Mācību moduļi:

 Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

MŪSDIENĪGA VIDE: SADARBĪBA, VĒRTĪBIZGLĪTOŠANA, PILSONISKĀ ATBILDĪBA

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

DEBATES – KRITISKĀS DOMĀŠANAS PRASMJU APGUVE UN IZMANTOŠANA MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas