Tālākizglītības kursu piedāvājums

LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
PEDAGOGU IZSTRĀDĀTĀS  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

2024./2025.mācību gada piedāvājums

 

 

TEKSTPRATĪBA

 

LABBŪTĪBA

 

 

 

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSU PIEDĀVĀJUMS: ARHĪVS