Pieredzes apmaiņa

SADARBĪBAS GRUPAS “Ikviens ir meistars”

1

  

Kopš 2022./2023.m.g. interesentiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties divu sadarbības grupu “Ikviens ir meistars” darbā.

Grupu tikšanās reizēs (aptuveni 3 reizes mācību gadā) plānotas profesionālas sarunas par aktuālo tematu un noteiktu prasmju mācīšanu skolēniem, pēctecības nodrošināšanu, skolotāju pieredzi. Pēc nepieciešamības dalībnieki tiks aicināti iesaistīties kopīgu materiālu izstrādē, aprobēšanā. Nodarbības saturs tiks pielāgots grupas dalībnieku vajadzībām.

 

 

Mūsu pieredzē bijušas šādas sadarbības grupas:

 • 7.un 8.klašu ģeogrāfijas skolotājiem,
 • MATEMĀTIKA II skolotājiem,
 • VĒSTURE II skolotājiem,
 • LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA II skolotājiem,
 • KLASVADĪBA – mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

 

2024.gada aprīlī darbu noslēgušas 3 šī mācību gada sadarbības grupas – MATEMĀTIKA II skolotājiem, LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA II skolotājiem, KLASVADĪBA.

 

Ir notikušas sarunas, kopīgu materiālu mapju izveide u.tml. – to izlēmuši grupu vadītāji kopā ar saviem kolēģiem.

 

Ieskats nodarbību apmeklētāju pārdomās, komentāros

 • Guvu apliecinājumu tam, ka neesmu viens – citiem tādas pašas problēmas, situācijas u.tml.
 • Iespēja dalīties ar materiāliem, apspriest veiksmes un neveiksmes
 • Interesanta ideja – kopīgu materiālu izstrāde un aprobācija. Vēlētos turpināt šo virzienu
 • Laba dalīšanās pieredzē un problēmjautājumu izrunāšana
 • Nodarbību saturs bija aktuāls ikdienas darbam
 • Paldies par iespēju izmantot materiālus. Noderīgi un iedrošinoši
 • Teorijas sasaiste ar konkrētiem piemēriem, saistība ar reālo  procesu
 • Tika atsvaidzinātas jau aizmirstas lietas, kā arī no kolēģu pieredzes varēja iegūt kaut ko jaunu
 • Uzzinot citu pieredzi, gūt pārliecību par savu "iešanu pareizajā virzienā"
 • Varbūt neizstrādājām materiālus kopīgi, bet bija iespēja dalīties un pārrunāt kopīgās pieejas, problēmas, aktualitātes
 • Vienmēr ir patīkami dzirdēt kolēģu domas, viedokli, ieteikumus!
 • Visas tikšanās bija vērtīgas. Tie kolēģi, kuri bija mapē ievietojuši materiālus, varētu tos izdot kādā metodiskajā līdzeklī

 

Sadarbības grupu dalībnieki izteikuši vēlmi turpināt attālinātās tikšanās, ierosinot arī noteiktas tēmas.

 

Prieks, ka šai darba formai ir potenciāls, kuru noteikti izmantosim jau nākamajā mācību gadā.

 

 

ORGANIZATORISKI JAUTĀJUMI 

Informācija par 2024./2025.m.g.piedāvājumu, pieteikšanās – septembra 3.nedēļā. Informācija tiks publicēta www.lvg.lv, skolas Facebook, kā arī nosūtīta Liepājas un Dienvidkurzemes skolām.

 

Ja kāds vēlas atteikt savu dalību vai nolēmis grupai pievienoties pēc tam, kad reģistrēšanās beigusies, lūdzu, rakstiet uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

 

Divas dienas pirms nodarbības dalībnieki saņems atgādinājumu, ZOOM saiti e-pastā, kuru norādīja reģistrējoties.