Programma

1informacija_hover 2programma img1 4spekke 5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas konference “Spekkes lasījumi”

 

“Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti”

 

2019. gada 6. novembrī 10.00 – 14.00

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Liepājā, Ausekļa ielā 9

 

Spekke Arnolds-MBR-Andrups J
Arnolds Spekke

 

2019./2020. mācību gads Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā ir īpašs – aprit 100 gadu, kopš Latvijas vēstures pētnieka, diplomāta Arnolda Spekkes 1919. gadā dibinātajā mācību iestādē – Liepājas reālģimnāzijā –, kuru varam uzskatīt par tagadējās skolas priekšteci, uzsāka mācības pirmie ģimnāzisti. 1919./1920. mācību gadā skolā mācījās 464 skolēni. Mācību gadu beidzot, skolu absolvēja 22 skolēni. Skolā strādāja 24 skolotāji, tostarp mākslinieki Hermanis Aplociņš, Artūrs Baumanis, ģeogrāfs un ķīmiķis Indulis Saule-Sleinis u.c.

 

Par skolas nozīmību visskaidrāko valodu runā absolventu dzīves un atmiņu stāsti. Iemācīja vai neiemācīja? Bija vai nebija vērts? Ar lepnumu teikti vārdi mana skola vai vienkārši konstatēts fakts – jā, mācījos šajā skolā. Tik vienkārši. Simt gadu Latvijas valstij, un simt gadu skolai Ausekļa ielā 9 – reālģimnāzijai, valsts vidusskolai, 1. vidusskolai, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai… Kāds ir ilgā mūža noslēpums?

 

Jebkura cilvēciska būtne, kam nav vienaldzīga sava attīstība, ir mūžīgā kustībā uz jaunu loku savā izaugsmē. Arī skola. Tā nav tikai ēka, iestāde, kurai piešķirta adrese un kuru var atrast kartē, bet ar īpašu garu apveltīts noteiktas cilvēku grupas, varbūt pat kādas apdzīvotas vietas, dzīves centrs (vismaz uz kādu laiku), kam ir savs sākums, noteikts ceļš cauri tagadnei un skaidra nākotnes vīzija – jautājumu loks, kam pievēršamies otrajos “Spekkes lasījumos”.

 

 

“Spekkes lasījumu” programma

 

9:30 REĢISTRĒŠANĀS


10:00 IEVADS

 

PIEDERĪBAS IZJŪTA SKOLAI: FENOMENA IZZINĀŠANA

Kā absolventi sevi ieraksta skolas vēsturē. Filma “Ceļš uz ģimnāziju” - personisks izaicinājums un laikmeta liecība.

Andris Dubrovskis, svešvalodu un starptautisko attiecību eksperts, Liepājas 1. vidusskolas 2006. gada absolvents
Elans Zīverts, Liepājas Tenisa skolas direktors, Liepājas 1. vidusskolas 2006. gada absolvents

Kā veidojas piederības izjūta vietai, kurā dzīvojam, arī skolai, kurā strādājam. Skola un ģimene.
Ieva Zariņa, Talsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Talsu Valsts ģimnāzijas 2011. gada absolvente
Singurs Zariņš, Talsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks ārpusklases darbā, Talsu Valsts ģimnāzijas 2011. gada absolvents

 

TAGADNES IZAICINĀJUMI ĢIMNĀZIJAI

Izaugsmes domāšanas vieta un loma mācību procesā un ģimnāzijas darba organizācijā.
Andris Gribusts, Lielvārds Kompetences centra vadītājs

 

11:15 – 11:45 KAFIJAS PAUZE

  

ĢIMNĀZIJAS VĒRTĪBU SARDZĒ

Zināšanu loma personības izaugsmē. Skolas loma un personiskās gribas, motivācijas faktors.
Kristaps Oliņš, Romas Katoļu baznīcas priesteris, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 2012. gada absolvents

 

Ģimnāzista vērtību kodekss (lepnums, gods, vienotība, atbildība). Vai ģimnāzija = ģimene?
Jurģis Krugļikovs, auditors un neformālās izglītības aktivitāšu organizators, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 2012. gada absolvents

 

ATCERIES…

Kā kļūt par personību ar pasaules slavu: daži Arnolda Spekkes personības un dzīves aspekti. Kā skolai godināt savas personības – skolas muzeja loma šajā procesā.
Rita Kovala, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja

Aloida Baķe, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja no 1999. gada līdz 2015. gadam, ilggadējā vēstures un filozofijas skolotāja Vecumnieku vidusskolā

 

AR SKATU ĢIMNĀZIJAS NĀKOTNĒ

Konferences laikā būtiskie satura loki tiks aktualizēti arī skolēnu auditorijā: “Spekkes lasījumu” noslēgumā konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar skolēnu darba grupu rezultātiem.

 

13:00 IZSTĀDE UN NEFORMĀLAS SARUNAS


13:30 ĢIMNĀZIJAS AUDZĒKŅU VADĪTA EKSKURSIJA PA SKOLU

 

Konferences dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties ģimnāzijas audzēkņu vadītā ekskursijā pa skolu, kā arī skatīt izstādi “Liepājas ģimnāzija Melvila acīm un ģimnāzistu skatījumā mūsdienās”
 

 

 

Galvenais jautājums, uz kuru mēs aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā Latvijas valsts un ģimnāzijas simtgadē, – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti.

Lai atziņām bagātas sarunas par aktuālo un vērtīgo izglītota cilvēka ceļā uz Latvijas valsti!