Programma

1informacija_hover  2programma    5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference

 Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”

 

Norises laiks: 2018. gada 7.novembris plkst. 10.00

Norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja

 

Darba kārtība:

Laiks Norise
9.00 - 10.00 Reģistrācija konferencei, rīta kafija
10.00 - 11.30

Plenārsēde

 

Konferences vadītāji:
Renārs Spinga
, Banku augstkolas students
Kārlis Džeriņš, Banku augstkolas students 

 

 

Atklāšanas runas:
Helvijs
Valcis, Dr.paed., Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors
Edmunds Vanags, Mg.psych., Latvijas Universitātes lektors, Skola2030 vecākais eksperts

11.30 -12.00 Kafijas pauze
12.00 - 13.30

 

 


 

 

 

Pieredzes darbnīcas

1. Digitālais laikmets skolā

 

Kā skolēns un skolotājs jūtas informācijas sabiedrībā?
Kāda ir veiksmīga komunikācija e-vidē klases dzīvē?
Vai digitālo prasmju apguve mācību stundās uzlabo mācīšanās kvalitāti?
Kādus ieguvumus un apdraudējumus tehnoloģiju izmantojumā saskata skolēnu vecāki?

 

 

Pieredzes darbnīcu vada:
Elizabete Sirotina
, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotāja
Artis Freimanis, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas un fizikas skolotājs

 


Piedalās:
Krista Grundmane, SIA Liepājas ūdens vides inženiere, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2011.gada absolvente

Viesturs Ekuzis, SIA VINOKO mērnieka palīgs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes students, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2014.gada absolvents

2. Jaunrades iespējas skolā

 

Kā saskatīt un izmantot jaunrades iespējas ikdienas mācību procesā?
Kuras jaunrades iespējas ārpusstundu darbā veicina piederības izjūtas veidošanos savai skolai?
Vai moderni ko mūsdienu skolā radīt pašu rokām?
Kā garīgo vērtību jaunrades procesā skolā iesaistās skolēni un skolotāji?

 

 

Pieredzes darbnīcu vada:
Baiba Mackiala, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece
Evija SpūleLiepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja

 

Piedalās:
Rūta Hasnere, SIA Innocent PRO pārdošanas speciāliste, Dailes teātra rekvizitore, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvente
Ieva Lanka, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas sporta skolotāja, Liepājas Sporta spēļu skolas vieglatlētikas trenere, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2014.gada absolvente

3. Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā

 

Vai vispusīgu un jēgpilnu izglītību var iegūt, mācoties starpdisciplināri?
Kā radīt idejas starpdiscplināram mācību procesam?
Kuri starpdisciplinārās pieejas veiksmes stāsti pārliecina un iedvesmo?
Kādi ir mācību vides nosacījumi starpdiscplināru ideju realizēšanai?

 

 

Pieredzes darbnīcu vada:
Dace Groduma-Vīriņa, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece
Ineta Drēže
, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece

 

Piedalās:
Marta Gēbele, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studente, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2013.gada absolvente
Kārlis Džeriņš, Banku augstskolas students, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2017.gada absolvents

4. Pašvadīta mācīšanās

 

Kā mācīt un mācīties atbildību skolā?
Vai mūsdienu skola gatava realizēt mūžizglītības idejas?
Kāds ir mācīšanās ieradumu maiņas process skolā?
Kā izmantot pašnovērtēšanas iespējas skolēna izaugsmei?

 

 

Pieredzes darbnīcu vada:
Kristīne Roze, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskās padomes vadītāja, latviešu valodas skolotāja
Sandra Šulme, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece

 

Piedalās:
Katrīna Anna Feldmane, Primus Derling jurista palīgs, Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultātes studente, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2013.gada absolvente
Renārs Spinga, Banku augstskolas students, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2018.gada absolvents

13.30 – 14.00 Kafijas pauze
14.00 – 15.00

Konferences noslēguma plenārsēde

Skolotāju un absolventu sarunu grupu secinājumu apkopojums par laikmeta diktētām aktualitātēm skolā – izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās

Skolēnu sarunu grupu secinājumi par atbalstošu mācību procesu radošas un lietpratīgas personības veidošanā