Programma

1informacija_hover  2programma  3pieteiksanas  4spekke  5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas konference “Spekkes lasījumi”

 

“Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti”

 

2017. gada 10. novembrī 10.00 – 14.00
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Liepājā, Ausekļa ielā 9

 

Latvijas vēstures pētniekam, diplomātam un Liepājas reālģimnāzijas pirmajam direktoram
Arnoldam Spekkem – 130

 

Spekke Arnolds-MBR-Andrups J

 

Ģimnāzijas vieta Liepājas kultūrvidē 1919. gadā, Arnolda Spekkes daudzpusīgās personības šķautnes, ģimnāziju funkcijas un izaicinājumi mūsdienu izglītības politikas kontekstā – jautājumu loks, kam pievēršamies pirmajos “Spekkes lasījumos”.

Kādi ir tikko ievēlētās pašvaldības sociālā taisnīguma meklējumi: sociālpolitiskais fons Liepājas reālģimnāzijas izveides laikā?
Uļjana Gintnere, Liepājas muzeja vadošā pētniece
Liepājas pašvaldības darbs izglītības jomā. 1919. – 1920.

Kāda ir vidusskolas un ģimnāzijas atšķirība? Vai nosaukumu izpratne un lietojums atspoguļo izglītības saistību ar sabiedriskajiem procesiem, sociālajām pārmaiņām sabiedrībā?
Velga Laugale, Liepājas Universitātes docente, filoloģijas doktore
Ceļš uz ģimnāziju

Ko skolas dara un ko var izdarīt, lai izglītība būtu kvalitatīva? Kā skolas vērtības ietekmē sabiedrību?
Mārīte Seile, Latvijas izglītības un zinātnes ministre 2014. – 2016., organizāciju un personāla attīstības konsultante
Labas skolas definīcijas meklējumi mūsdienās

Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību?
Marija Golubeva, RHC Consulting, Kustības PAR valdes locekle
Izglītības politika un sociālās nevienlīdzības mazināšana. Kas var atļauties nekvalitatīvu izglītību?

Kāds ir A. Spekkes devums jaunu ceļu atklāšanā Latvijas vēstures pētniecībā?
Ilga Erba, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore
Arnolds Spekke: darbi, publiski pieejamie materiāli par dzīves gājumu

Kāds ir laikmeta atspulgs, kurā veidojās mūsu valsts, tapa tās vēsture, izglītības sistēma, iekšpolitika un ārpolitika?
Anna Žīgure, tulkotāja, rakstniece, diplomāte
Arnolds Spekke. Atmiņu brīži


Konferences laikā būtiskie satura loki tiek aktualizēti arī skolēnu auditorijā:
“Spekkes lasījumu” noslēgumā konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar skolēnu darba grupu rezultātiem.

Konferences dalībniekiem un citiem interesentiem pēc konferences ģimnāzijas renovētajās telpās ir iespēja skatīt divas izstādes: A. Spekkes meitas Vijas Spekkes da Sako gleznas un Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas darbinieku sagatavoto izstādi par A. Spekkes daudzpusīgo personību un darbības jomām.

Izstādes atklāšana
Diāna Jance, žurnāliste, izstādes idejas autore
Vija Spekke. Gleznu cikls “Bēgļi – gūstekņi”

Neformālas sarunas


Galvenais jautājums, uz kuru mēs aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā Latvijas valsts simtgades un ģimnāzijas simtgades (2019. / 2020. m.g.) priekšvakarā, – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti.

 

Lai drosmīgi metam tiltus no pagātnes uz nākotni, apzinoties tagadnes iespējas!