Programma

1informacija 2programma_hover 4diskusiju_grupas 5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference

 

„Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse” 


Norises laiks: 2016. gada 23. marts plkst. 10:00
Norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja

 

Laiks Norise
9:00 - 10:00 Reģistrācija konferencei, rīta kafija
10:00 - 11:30 Plenārsēde

Konferences vadītāji:
Jurģis Krugļikovs, SIA Ernst&Young konsultants
Līvis Lāma, Jauniešu attīstības programmas Go Beyond Liepāja vadītājs 

Atklāšanas runas:
Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.
Inga Pāvula, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, pedagogu tālākizglītības eksperte
Helvijs Valcis, Dr.paed., Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors
11:30 - 12:00 Kafijas pauze
12:00 - 13:30 Darba grupas:
1. Izaicinājumi izglītības saturā

Kādas ir globālās tendences mācību saturā?
Kādi ir mūsdienīgi sasniedzamie rezultāti skolēniem?

Darba grupu vada:
Zane Oliņa, PhD, mācību konsultante

Piedalās:
Jānis Ķīnasts, vietradis un pilsētplānotājs
2. Izaicinājumi tehnoloģijās un to pielietojumā

Vai tehnoloģiju ieviešana mācībās ir attaisnojusi uz to liktās cerības?
Kāda ir prasmīga un kritiska tehnoloģiju pielietošana mācību procesā?

Darba grupu vada:
Edgars Bajaruns, Siguldas pilsētas vidusskolas vēstures, sociālo zinību un fizikas skolotājs

Piedalās:
Elans Zīverts, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes informāciju tehnoloģiju speciālists
Arturs ErnštreitsVISMA Latvijas produktu vadītājs
3. Izaicinājumi sadarbībā (ar skolēniem, kolēģiem, vecākiem u.tml.)

Kāda ir skolas organizācijas kultūras ietekme uz izglītības kvalitāti?
Kā darbojas patstāvīga un atbildīga skola?

Darba grupu vada:
Aija Melle, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

Piedalās:
Jurģis KrugļikovsSIA Ernst&Young konsultants
4. Izaicinājumi izglītības kvalitātes nodrošinājumā

Kādas ir iespējas uzlabot izglītības kvalitāti skolā ar iekšējiem resursiem?
Kuras darbības, aktivitātes klasē liecina par efektīvu, kvalitatīvu mācību procesu?

Darba grupu vada:
Gatis Narvaišs, Edurio produkta direktors

Piedalās:
Līvis Lāma, Jauniešu attīstības programmas Go Beyond Liepāja vadītājs
13:30 - 14:00 Kafijas pauze
14:00 - 15:00 Konferences noslēguma plenārsēde

Darba grupu secinājumu apkopojums par būtiskajiem izaicinājumiem
mūsdienu skolas ikdienas darbā un to risinājuma variantiem

Skolēnu diskusiju grupu secinājumi par atbalstošu mācību procesu
radošas personības veidošanā