Programma

1informacija 2programma_hover 4diskusiju_grupas 5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konference

 

„Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse” 


Norises laiks: 2014. gada 13. marts plkst. 10:00
Norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja

 

Laiks Norise
9:00 - 10:00 Reģistrācija konferencei, rīta kafija
10:00 - 11:30 Plenārsēde

Konferences vadītāji:

Jurģis Krugļikovs, Banku augstskolas students 
Līvis Lāma, Banku augstskolas students

Atklāšanas runas:
Vilnis Vitkovskis,
Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības,
kultūras un sporta jautājumos

Ludmila Molčanova, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Valentīna Legzdiņa, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības
centrs, pedagogu alternatīvo profesionālās pilnveides programmu vadītāja
Helvijs Valcis, Dr.paed., Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors, Eiropas Komisijas Tematiskās
darba grupas „Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetu izglītība” eksperts
11:30 - 12:00 Kafijas pauze
12:00 - 13:30 Darbs diskusiju grupās:
1.Teorētiskās zināšanas mācību procesā un radošums
Vai teorija ir mērķis vai līdzeklis radošā mācību procesā?
Kā apgūt teoriju ar patiku?
Kā palīdzēt skolēnam kļūt par atklājēju?
Kā panākt, ka teorētiskās zināšanas nenomāc radošos procesus?
Skatīt diskusijas aprakstu

Eksperti:
Ernests Štāls,
Reach.ly vadītājs, TechHub Riga līdzdibinātājs
Raitis Dirnēns, LR Aizsardzības ministrijas tulks, Rīgas Juridiskās augstskolas maģistrants
2.Vide skolā – radošuma pamats
Kāda vide iedvesmo un kāda vide nomāc?
Kas vidi ietekmē vairāk - mikro vai makro kolektīvs?
Vai un kā radoša pieeja mācību procesā veido atbalstošu vidi?
Kā panākt atbalstošu un emocionāli drošu vidi ikdienā?
Skatīt diskusijas aprakstu

Eksperts:
Inga Strižņova,
sociālo zinību, vēstures un angļu valodas skolotāja Mazsalacas vidusskolā,
programmas „
Iespējamā misija” vēstniece
3.Spēja būt radošam – atslēga panākumiem
Cik lielā mērā mācību saturs un metodes, kā to apgūst, saistītas ar reālo dzīvi?
Vai skolēni saskata mācību satura reālo saikni ar autentiskām situācijām dzīvē?
Kāda ir autoritātes ietekme uz spēju apzināt un meklēt jaunus ceļus?
Kādas kvalitātes augstskolas un nākamie darba devēji sagaida no skolu absolventiem?
Skatīt diskusijas aprakstu

Eksperti:
Sandis Dejus, 
SIA FEKSIS valdes loceklis, RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju
katedras doktorants un zinātniskais asistents
Uldis Hmieļevskis, SIA VEGA 1 valdes priekšsēdētājs
4.Individualitātes tapšanas process par radošu personību
Kādas ir radoša indivīda pazīmes?
Kāda ir skolas loma personības veidošanās procesā?
Kā veidot drosmi kļūdīties un kā iedvesmot un radīt pamatu pašiedvesmai?
Vai pašvērtējums ir individuālās izaugsmes stimulētājs?
Skatīt diskusijas aprakstu

Eksperti:
Kristaps Kaugurs,
 reģionu līderu apmācības programmas vadītājs (VARAM sadarbībā
ar Norvēģijas Karalisti), sociāli politisko lobija un pacientu tiesību pārstāvības kampaņu īstenotājs

Edgars Deksnis, biedrības „LIVE ILĢUCIEMS” vadītājs, jauniešu brīvā laika
projekta Fusion'RĪGA koordinators 
13:30 - 14:00 Kafijas pauze
14:00 - 15:00 Konferences noslēguma plenārsēde

Diskusiju grupu secinājumu apkopojums par nozīmīgākajiem radošajiem meklējumiem
mūsdienu pedagoģijā