Pašnovērtējuma ziņojums

Iestādes darbības izvērtējums līdz 2022./2023.m.g. tiek veikts pakāpeniski 12 kritērijos.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g. ietver informāciju par izvērtējumu 4 kritērijos:

  • Administratīvā efektivitāte
  • Vadības profesionālā darbība
  • Atbalsts un sadarbība
  • Pedagogu profesionālā kapacitāte

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g. ŠEIT

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas darbības izvērtējums: ARHĪVS