Metodiskās komisijas

Mūsu skolā ir šādas metodiskās komisijas:

 • Dabaszinātņu (L.Lepse, E.Sirotina) - Prezentācija
  • fizika
  • ķīmija
  • bioloģija
  • ģeogrāfija
  • sports

 

 • Matemātikas un datorikas (A.Freimanis) - Prezentācija
  • matemātika
  • informātika
  • programmēšanas pamati
  • tehniskā grafika

 

 • Latviešu valodas un mākslu priekšmetu (L.Tālberga) - Prezentācija
  • latviešu valoda
  • literatūra
  • mūzika
  • vizuālā māksla

 

 • Otro svešvalodu (L.Seredina) - Prezentācija
  • krievu valoda
  • vācu valoda
  • franču valoda

 

 

 • Sociālo zinātņu (I.Drēže) - Prezentācija
  • Latvijas un pasaules vēsture
  • sociālās zinības
  • kulturoloģija
  • mājturība un tehnoloģijas
  • ekonomika
  • filozofija
  • politika un tiesības

 

 • Klašu audzinātāju (S.Berga)