Metodiskās komisijas

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā ir šādas metodiskās komisijas:

 

 • Dabaszinātņu (E.Sirotina) 
  • fizika
  • ķīmija
  • bioloģija
  • ģeogrāfija
  • sports un veselība

 

 • Matemātikas (S.Šulme) 
  • matemātika

 

 • Tehnoloģiju (A.Freimanis) 
  • datorika

  • programmēšana

  • dizains un tehnoloģijas

  • inženierzinības

 

 • Latviešu valodas (L.Tālberga) 
  • latviešu valoda
  • literatūra

 

 • Kultūras un pašizpausmes mākslu (V.Braša) 
  • mūzika

  • vizuālā māksla

  • kultūras pamati

  • teātra māksla

 

 • Otro svešvalodu (L.Seredina) 
  • krievu valoda
  • vācu valoda
  • franču valoda

 

 • Angļu valodas (D.Groduma–Vīriņa) 

 

 • Sociālo zinātņu (I.Drēže) 
  • Latvijas un pasaules vēsture
  • sociālās zinības
  • ekonomika
  • filozofija

 

 • Klašu audzinātāju (S.Berga) 

 

 

 

Jaunais MK prezentācijas materiāls tiek gatavots un tiks publicēts 2023.gada janvārī.