Lietuvas projekts

Projekts “Satiekamies atcerēties. Baltijas valstis – paverdzinātas māsas” aicina Lietuvas un Latvijas jaunatni iepazīties ar sāpīgajām Baltijas valsts atmiņām, atceroties staļinisma totalitāro režīmu.

Projekta dalībnieki – Staļinisma deportācijas piedzīvojušie cilvēki un Lietuvas un Latvijas skolu audzēkņi.
Projekta mērķis – pieminēt Eiropas vēstures notikumus un par tiem runāt kopējo ES vērtību kontekstā.
Projekta darbība – teātra pasākumi, tikšanās un diskusijas, mākslas instalācija tolerancei, saprotamam un cieņpilnam dialogam starp mērķgrupām. Projektā masveida deportāciju liecinieki dalīsies atmiņās ar jauno paaudzi, lai radītu psiholoģiskos un atmiņas tiltus nākotnē.

Projekta laikā tiks radīta mākslas instalācija, kas veicinās personīgo un kolektīvo Eiropas indentitātes izpratni un atbildīgu skatījumu uz Eiropas Savienības nākotni, daloties atmiņās par pagātni un radot nākotnes vīziju.
Teātris un instalācijas māksla tiks izmantota verbālai valodas transformācijai neverbālajā komunikācijā, personīgo stāstu – kopīgā stāstā, individuālā viedokļa – universālās vērtībās, kultūras atšķirību – tolerancē un sapratnē, unikālas personības – Eiropas identitātē.

Projektu organizē sabiedriskā organizācija „Pašatklāsmes un sevis realizācijas studija”. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”.

Projekta partneri: Asociācija „Bendraukime!” (Lietuva), Daugavpils Valsts Ģimnāzija (Latvija), Liepājas Valsts 1.ģimnāzija (Latvija), Lietuvas politieslodzīto un izsūtīto savienība (Lietuva), Zarasu Paula Širvja proģimnāzija (Lietuva).