Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Izaicinājumi tehnoloģijās un to pielietojumā

Tēmu loks

Šodien skolēniem ir jāapgūst prasmes atlasīt informāciju, atrast būtiskāko, izmantojot dažādus resursus, kas nav tikai mācību grāmatas. Skolēniem jāprot veidot sasaiste starp esošajām un jaunām zināšanām, savukārt, balstoties uz zināšanām, jāprot pieņemt pārdomātus lēmumus, jāmācās patstāvīgi un nepārtraukti papildināt savas zināšanas.

 

Pārrunājamie jautājumi

Vai tehnoloģiju ieviešana mācībās ir attaisnojusi uz to liktās cerības?
Kāda ir prasmīga un kritiska tehnoloģiju pielietošana mācību procesā?

 

Pamatojums

Tehnoloģiju iespējas ar globālā tīmekļa, sociālo tīklu un digitālo saziņas līdzekļu palīdzību šodien piedāvā tūlītēju pieeju informācijai un zināšanām, kuru atrašanai un apguvei agrāk bija vajadzīgi gadi. Šāda jauna pasaules kārtība izvirza jaunas prasības skolai, kuras uzdevums ir sagatavot skolēnus dzīvei nākotnes pasaulē. Pasaulē, kur prasmes strādāt ar informāciju, izmantot tehnoloģiskos darbarīkus informācijas iegūšanai, apstrādei, izplatīšanai, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, pašizpausmei ir nevis luksusa prece, bet nepieciešamība. Taču tieši šis mērķis – dzīve un darbs zināšanu sabiedrībā – jāpatur prātā, domājot par tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu skolā.

Dažādi pētījumi liecina, ka, par spīti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju straujajai izplatībai sabiedrībā un skolās, tehnoloģiju ieviešana mācībās līdz šim nav attaisnojusi uz to liktās cerības. Kamēr fundamentāli nemainīsies mācīšanas metodes, tikmēr skolotāji un skolēni turpinās tehnoloģijas izmantot tikai, lai iegūtu un atražotu jau esošo informāciju un zināšanas.

Skolās mācību procesā tehnoloģijas pirmkārt un galvenokārt jāizmanto kā domāšanas, saziņas, problēmu risināšanas, informācijas ieguves un apstrādes rīki, nevis kā šauru prasmju loka vairākkārtēja atkārtošana. Tas nepavisam nenozīmē to, ka katram vidusskolēnam Latvijā jāapgūst programmēšana, ka informātikas un komunikāciju tehnoloģiju prasmju apguve ir vienīgi un galvenokārt informātikas skolotāja atbildība. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas dod skolēniem iespēju:

  • meklēt, analizēt un izvērtēt informāciju;
  • risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
  • radoši un efektīvi izmantot darbarīkus savas produktivitātes paaugstināšanai;
  • sadarboties, komunicēt, publicēt un producēt savu darbu utt.;
  • kļūt par informētiem, atbildīgiem un aktīviem pilsoņiem. 


Vēl par šo tēmu: