Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Izaicinājumi izglītības kvalitātes nodrošinājumā

Tēmu loks

Darba grupas tematiskā ievirze galvenokārt veltīta skolas un skolotāju iespējām attīstīties, lai celtu izglītības kvalitāti. McKinsey&Company 2007.gadā publicētā pētījuma secinājums, ka izglītības kvalitāte nevar būt augstāka par skolotāju kvalitāti, rosina jautājumus: ,,Kādas ir dažādās iespējas skolotājiem attīstīties? Kādi ir efektīvākie veidi, kā skolotāji var profesionāli attīstīties?”
Izglītības tehnoloģiju jaunuzņēmums Edurio palīdz veidot atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas kultūru skolās un saskata to kā būtisku, līdz šim maz izmantotu iespēju uzlabot izglītības kvalitāti. Diskusiju grupā šī tēma tiks apskatīta daudz plašāk, runājot par to, kam pievērst uzmanību, ja mērķis ir nodrošināt un uzlabot izglītības kvalitāti klasē un skolā kopumā.

 

Pārrunājamie jautājumi

Ko darīt skolotājam, ja ir vēlme uzlabot savu darbu?
Kā skola var uzlabot izglītības kvalitāti, izmantojot savus iekšējos resursus?
Pēc kādiem kritērijiem izvērtēt savu darbu?
Cik lielā mērā visiem skolotājiem skolā jābūt vienotai izpratnei par izglītības kvalitāti?

 

Pamatojums

Čikāgas Universitātes ilgtermiņa pētījumu un skolu atbalsta programma izglītības kvalitātes uzlabošanā UChicagoImpact.5Essentials (The University of Chicago, 2013) norāda uz skolas vadības komandas izcilību kā īpaši nozīmīgu faktoru skolas darba uzlabošanā jebkurā skolas darbības aspektā. Gan vadības, gan pārējā kolektīva darbā būtiska ir iekšējā sadarbība un regulāra apmaiņa ar viedokļiem. Tā ļauj apzināties skolas iekšējos resursus – kolektīvā pieejamās zināšanas un prasmes, kas var uzlabot katra individuālo darbu, kā arī organiski attīstīt kopīgu izpratni par to, ko konkrētajā skolā saprot ar jēdzienu kvalitatīva izglītība. Džons Hetijs (John Hattie, 2015) savā esejā What Doesn't Work in Education: The Politics of Distraction uzsver, ka vecāki iegulda pūles izvēlēties savam bērnam skolu, bet svarīgāka par skolu ir klase, kurā viņu bērns mācās. Arī Edurio testu laikā 60 skolās Latvijā pagājušajā mācību gadā tika novērots, ka skolai ir lielas iespējas attīstīties iekšēji, jo skolai katrā sfērā ir vismaz viens skolotājs, kuram ļoti labi vai izcili izdodas īstenot klasē ar šo sfēru saistītas lietas.

Vēl par šo tēmu: