Informācija

1informacija_hover 2programma  4spekke 5gimnazijas_raksti

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas konference “Spekkes lasījumi”


“Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti”


2019. gada 6. novembris

 

 

“Mums vēl daudz jāmācās, vēl garīgi jānobriest, tikai tad būsim savas ceramās nākotnes cienīgi .. Dziļi kulturālu, vienlīdzīgu citu kaimiņu vidū, tādu es gribētu redzēt mūsu latvieti, lai viņš varētu pats sevi cienīt, jo citi viņu cienī.” (Arnolds Spekke)

 

 

2019./2020. mācību gads Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā ir īpašs – aprit 100 gadu, kopš Latvijas vēstures pētnieka, diplomāta Arnolda Spekkes 1919. gadā dibinātajā mācību iestādē – Liepājas reālģimnāzijā –, kuru varam uzskatīt par tagadējās skolas priekšteci, uzsāka mācības pirmie ģimnāzisti. Kas ir mainījies, kas ģimnāzijas pastāvēšanai nozīmīgs šobrīd?

Ģimnāzijas simtgade mums, 21. gs. dzīvojošiem un ar ģimnāziju saistītiem cilvēkiem, ir nozīmīgs atskaites punkts, lai dažādās auditorijās aktualizētu jautājumus, kas būtiski mūsdienu skolai, īpaši ģimnāzijai, padomātu gan par to, kā kļūt par vispusīgi izglītotu cilvēku, kas lepojas ar sevi, savu skolu un valsti, izprot savu mācīšanas un mācīšanās procesu, ir personība ar aktīvu dzīves pozīciju, neatkarīgu viedokli, prot atbildīgi izmantot skolas piedāvātās iespējas un spēj pieņemt, ka izglītota cilvēka ceļš aptver daudz plašāku laiktelpu nekā mūsdienas.

 

Diagramma

 

 

Konferences mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus vērtībizglītības kontekstā.

 

2019. gada 12. jūnijā kultūrizglītojošo pasākumu cikla “Atrodi talantu sevī” ietvaros notika “Spekkes lasījumu” ieskaņas pasākums “Jūnijs.Spekke.Ģimnāzija”. Tajā tradicionāli tika atvērts arī skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” kārtējais – nu jau 7. – krājums, kurš atbalso otrās konferences “Spekkes lasījumi” saturiskos lokus. Plašāka informācija šeit.

 

Konferences programmā – piederības izjūta, tagadnes izaicinājumi, vēstures mācībstundas, nākotnes iespējas, vērtības, atmiņas… Vārdi, kas balsta “Ģimnāzijas rakstu” 7. krājuma nodaļas, kurās rakstu autori atklājuši savus intelektuālos un emocionālos meklējumus no dažādiem skatapunktiem. Sarunas par aktuālo un vērtīgo izglītota cilvēka ceļā uz Latvijas valsti gan skolēnu darba grupās, gan pedagogu auditorijā.

 

Konferences dalībnieki saņem apliecības par piedalīšanos un skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” 7. krājumu 

Konferences ilgums 4 stundas

 

 

 Prezentācijas, video materiāli

 

 

 

SAISTĪTIE RAKSTI

 

 

Vēsture