Ģimnāzijas raksti

1informacija_hover 2programma img1 4spekke 5gimnazijas_raksti

 

Piederības izjūta, tagadnes izaicinājumi, vēstures mācībstundas, nākotnes iespējas, vērtības, atmiņas… Vārdi, kas balsta Ģimnāzijas rakstu 7. krājuma nodaļas, kurās rakstu autori atklājuši savus intelektuālos un emocionālos meklējumus no dažādiem skatapunktiem. Reizēm pietiek vien ar vārdu, domu, lai gūtu impulsu un pilnveidotos. To arī novēlam šī krājuma lasītājiem un potenciālajiem Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas rīkotās konferences Spekkes lasījumi (nu jau otrās) dalībniekiem, jo šis krājums ir savdabīgs tilts uz cita formāta sarunām par aktuālo un vērtīgo izglītota cilvēka ceļā uz Latvijas valsti.

 

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI. 7.KRĀJUMS

 

SATURS

 

 • Alīda Samuseviča. Par vērtībām izglītības procesā

 

PIEDERĪBAS IZJŪTA SKOLAI: FENOMENA IZZINĀŠANA

 • Ilmārs Millers. Manas divas mājas

 • Ieva Zariņa. Skola ģimenē.Ģimene skolā

 • Normunds Dzintars. Koru kari – par un par

 • Roberta Iesalniece, Roberts Vecvagars. Bijušais jaunā veidolā –  RADIO

 • Daniela Skvorcova. Kilograms kora

 • Andris Dubrovskis, Elans Zīverts. Stāsts par to, kā tapa filma Ceļš uz ģimnāziju

 

TAGADNES IZAICINĀJUMI ĢIMNĀZIJAI

 • Inga Pāvula. Satikties klasē

 • Torija Rače. Dzīves gūtās mācības skolas solā

 • Arnolds Šablovskis. Veiksmīgs eksāmens – labs starts nākotnei

 • Veronika Jociene. Kļūda kā jauna pieredze

 • Dace Groduma – Vīriņa, Baiba Mackiala. Lietpratības iedzīvināšana praksē no klases audzinātāja skatapunkta

 • Markuss Rihards Dzintars. Ko mums dod mācību priekšmetu olimpiādes?

 • Terēze Laukšteine, Dārta Vucena, Laura Mirčenko. Pasākumi, kuri vieno klasi

 • Ineta Drēže. Lai vārdi Es mīlu Latviju nebūtu tikai vārdu salikums jeb kā vēsture savienojas ar citiem mācību priekšmetiem

 

AR SKATU ĢIMNĀZIJAS NĀKOTNĒ

 • Helēna Raģe, Agnija Janeka, Santa Zauka, Kristaps Vītols –Vītoliņš, Francis Andersons, Toms Jaunzems.Vēsture mūsu acīm

 • Uļjana Gintnere.Vēsture runā savā valodā

 • Signe Berga. Vecāku līdzdalības nozīme mūsdienu skolā

 • Madara Ambrēna. Ar piederības sajūtu un skatu nākotnē

 • Lāsma Spāģe. Skats uz SOLO bibliotēku

 

ĢIMNĀZIJAS VĒRTĪBU SARDZĒ

 • Ilze Mekša. Vides kvalitātes nozīme skolā

 • Kristaps Oliņš. Izglītība –  nepietiekami un nepareizi novērtēts labums

 • Erans Dominiks Savelis. Mūsdienu skola starp tradīcijām un nepieciešamību mainīties

 • Toms Akmens. Atbildība caur pieaugšanu

 

ATCERIES…

 • Linda Astrauska. Atmiņu vērtība

 • Elizabete Jansone. Ģimnāzija – ģimene

 • Līga Kalugina. Atmiņu mozaīka: veltījums maniem SKOLOTĀJIEM

 

 

 • Gints Dreifogels. Pēcvārda vietā

 

SAISTĪTIE RAKSTI