Ģimnāzijas raksti

1informacija_hover  2programma  3pieteiksanas  4spekke  5gimnazijas_raksti

 

Skolas izdevuma ĢIMNĀZIJAS RAKSTI 5.krājums ir idejiski saistīts ar mūsu ieceri reizi divos gados – kopš 2017.gada jūnija – rīkot konferenci SPEKKES LASĪJUMI. Ceram, ka mūsu tagadējās skolas priekšteces – Liepājas reālģimnāzijas (1919./20.m.g.) – un tās dibinātāja Arnolda Spekkes atcere Latvijas simtgades priekšvakarā kļūs par nozīmīgu atskaites punktu mūsu vēlmei aktualizēt saturiski daudzveidīgu jautājumu loku, kas būtisks  vispārējās izglītības iestādēm, kurām ir ģimnāzijas statuss, un  rosinās  pievērsties daudz plašākai laiktelpai nekā mūsdienas.

 

Jautājumi, par kuriem rakstu autori bija aicināti paust savu viedokli raksta formā, saistīti ar viņu individuālo izpratni par skolu (ģimnāziju) laiku lokos šādos aspektos:

 • kā skolai tapt par ģimnāziju;
 • ģimnāzija mūsdienu sabiedrībā.

 

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI

 

5.krājuma saturs

 

 • Atverot ĢIMNĀZIJAS RAKSTU piekto krājumu 
 • Velga Laugale. Par vārda ģimnāzija nozīmes vēsturi

 

KĀ SKOLAI TAPT PAR ĢIMNĀZIJU

 • Ludmila Molčanova. Mūsu skola – ģimnāzija
 • Elizabete Eglinska. Ģimnāzijas vērtības
 • Žaneta Flaksa. Ko nozīmē būt klases audzinātājai ģimnāzijā?
 • Renārs Spinga. No vīzijas līdz realizācijai: atribūtika manā skolā
 • Ārijs Orlovskis. Skolas muzejs starp izvēli un iespēju
 • Pārsla Kopmane. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija laika zīmēs un attīstībā

 

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS ĒKAS ARHITEKTONISKĀ SAVDABĪBA

 • Gunta Šnipke. Ēka Ausekļa ielā 9 – liela un lieliska
 • Ilze Birzgale, Agnese Stūre. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija: interjers un skolēni
 • Anete Zauka, Elizabete Preisa. Pa jūgendstila pēdām Liepājā un ģimnāzijā

 

PERSONĪBA SKOLĀ

 • Biruta Sūnaite. Sacenties pats ar sevi!
 • Baiba Lāma. Literatūras skolotājs?! Kas tas?
 • Aiga Jaunskalže. Kad skolotājs ir personība
 • Monika Varakušina. Līderis skolā un dzīvē
 • Tatjana Kovrova. Uzdrošināties būt jaunajai skolotājai

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA SKOLĀ

 • Mārīte Tarziera. Katram vajadzīga sava vaduguns
 • Nikola Anna Pelnēna. Ko iegūstam debatējot?
 • Veronika Zalcmane, Patrīcija Špaka. Sports un mēs
 • Aivita Šmiukše. Dzīves skola – koris

 

SKOLĒNU LĪDZDALĪBA SKOLAS DZĪVĒ

 • Alise Tīdena. Esi aktīvs – esi līdzpārvaldē!
 • Līga Kone. Tradīcija, kam jāpastāv – skolas avīze

 

 • Elīna Zīverte. Mans ceļš ģimnāzijā

 

Saistītie raksti