Ilze Mekša. Vides kvalitātes nozīme skolā

Ilze Mekša,
arhitekte

 

Vides kvalitātes nozīme skolā (fragments)
Avots: “Ģimnāzijas raksti” nr. 7 (2019)

 

Mans virsmērķis, domājot par mācību telpām kopumā, par šīs skolas ēkas vidi, bija radīt to tādu, kas būtu kā neitrāls ietvars, fons cilvēkiem, kas te uzturas, un procesiem, kas tajās norisinās. Viss, kas paredzēts telpās, īpaši jau cilvēki – skolēni, skolotāji, darbinieki –, manuprāt, ir daudz svarīgāki par telpiskajām ambīcijām un normatīvajiem aktiem. Gribas jau, lai viņiem tiek labākais – kvalitatīvas, ergonomiskas mēbeles, aprīkojums.

 

2013. gadā, aukstā janvāra pēcpusdienā, pēc nogurdinošas darba dienas vēl precizējot skolas daudzo vēsturisko logu un durvju tehnisko stāvokli, stāvēju 2. stāva garā gaiteņa galā un skatījos uz šo telpu. Jau krēsloja, un es iztēlojos, kāds šis gaitenis varētu būt. Vēl nebiju salikusi krāsas, vien iedomājos tumši sarkanu grīdu, zaļganpelēkas durvis un gaišas, gaisīgas sienas. Šis tēls iedvesmoja, un vēlāk izrādījās, ka manām domām ir apstiprinājums ēkā konstatētajos vēsturiskajos toņos. Taisnības labad jāsaka, ka gluži tādi, kā šobrīd redzamie, tie īsti nav – zināmas izmaiņas nācās ieviest, taču kopumā rezultāts ir ļoti tuvs pašai pirmajai iedvesmai un arī skolas sākotnējam krāsojumam. Nu varbūt ne gluži pirmajam, bet kādam no pirmajiem. Kā to redzēja arī skolas arhitekts Luijs Melvils, kurš vienā no saviem pēdējiem (varbūt pat pašā pēdējā) darbiem arī taču ielika savas sajūtas par telpu un vidi.

 

Radot jaunus apjomus, šajā gadījumā šķita pareizi tos vizuāli nevis sapludināt ar ēkas tēlu, bet risināt kontrastējoši, lai ir liecība arī no šī perioda, kas ēkas vēstures kontekstā ir ļoti nozīmīgs – būtībā pirmā nozīmīgā pārbūve un atjaunošana visā – nu jau vairāk kā gadsimtu garajā – ēkas pastāvēšanas laikā.

 

Īpaši mīļš man ir vēsturiskais gaiteņu sienu tonis – tāds nenosakāms – starp gaiši pelēku un jūras zilu vai debesu zilganpelēku. Ļoti, ļoti piestāv Liepājai. Un, protams, pagalms ar vietām gan mierīgai, gan aktīvai atpūtai, ar kokiem un zāli. Ārtelpa,  kurā tik spilgti izceļas brīnišķīgā ķieģeļu mūrējumā risinātās fasādes.

 

Gribas cerēt, ka kopumā šī radītā vide gan iekštelpās, gan pagalmos būs labvēlīga ikvienam tās lietotājam un pozitīvi uzrunās ēkas apmeklētājus.

 

Gaitenis pirms atjaunošanas
Ilzes Mekšas foto

 

Gaitenis pēc atjaunošanas
Andreja Strokina foto

 

 

Mācību klase pirms atjaunošanas
Ilzes Mekšas foto

 

Mācību klase pēc atjaunošanas
Andreja Strokina foto