Ģimnāzijas raksti

1informacija_hover 2programma arnolds 4spekke 5gimnazijas_raksti

 

 

Mums joprojām aktuāls jautājums, kuru uzdevām pirmo „Spekkes lasījumu” dalībniekiem – kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti un kāda loma šajā ceļā ir skolai, precīzāk, ģimnāzijai. Ir Latvijas valsts, ir ceļš, bet gājēji mainās – pieaug, gūst pieredzi un… var mainīt arī ceļa gaitu, kaut mērķis paliek tas pats. Vai kaut kas mūsdienu mainīgajā pasaulē var būt ilgstoši? Gribas ticēt, ka ir. Vismaz izglītībā.  Tas nenozīmē sastingumu, apstāšanos, bet skaidri iezīmētu virzību, mērķtiecīgu izaugsmi. Par ilgtspējīgu attīstību vispirms aicinām aizdomāties „Ģimnāzijas rakstu” 8. krājuma autorus.

 

Krājums tematiski sabalsosies ar 3.konferenci  „Spekkes lasījumi” 2021.gada novembrī.

 

 

Attels

Ģimnāzijas rakstu 8.krājuma ekslibris (autore Kristīne Gundarina)

 

 

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI. 8.KRĀJUMS

SATURS

 

ŠODIENAS ĢIMNĀZISTS

Elīza Anna Šperberga. Ģimnāzija – visu iespēju skola

Alise Jaunsleine. Būt gudram skolēnam

Laura Kuplā. Ģimnāzista skolas ikdiena

Veronika Jociene. Šodienas ģimnāzists un viņa kvēlākie mērķi

Reinis Gustavs Ignatjevs. Mediju un skolēnu saskarsme digitālo pārmaiņu laikā

Helēna Rozentāle. Vai Covid-19 var pozitīvi ietekmēt skolēnus?

Nika Strēle. Es – ģimnāziste

Kristīne Gundarina. Prieks, drosme, pašapziņa jeb mūsdienu ģimnāzista veiksmes atslēga

 

CEĻĀ UZ KVALITATĪVAS IZGLĪTĪBAS IEGUVI ĢIMNĀZIJĀ

Līvis Lāma. Izglītības kvalitātes koncepcija kā kompass vēlamo rezultātu sasniegšanai

Dagnija Deimante. Pārdomas attālinātās mācīšanās gada izskaņā: kā attīstīt starpkultūru kompetenci

Andris Ģērmanis. Piedzīvot Krišjāņa Barona kultūrģeogrāfisko ceļu

Signe Berga. Atbalstoša vide skolā: skolēns un skolotājs

Felikss Rekovičs. Emocionālā labsajūta klasē attālinātā mācību procesā laikā

Alens Kozjura. Attālināto mācību īstenošana: problemātika un ieguvumi

Līva Kristiāna Zīverte. Laba izglītība ir ne tikai laba programma

Raivo Kalderauskis. Mācības dzīvei no ģimnāzijā pavadītā laika

 

NĀKOTNES ZĪMES ŠODIENAS ĢIMNĀZIJĀ

Helvijs Valcis. Pirmie soļi Skola2030reformu ceļā

Artis Freimanis. Inženieris – nākotnes veidotājs

Sandra Okuņeva. Teātra mākslas priekškaru skolā paverot

Aiga Jaunskalže. Mācīt un mācīties attālināti – tas nozīmē sadarbību

Undīne Una Heidemane. Prasme mācīties

Edgars Pankratovs. Mācības attālināti: tehnoloģijas un sadarbība

Inga Ekuze. Mācīšanās mūža garumā

Aija Melle. Uzticēšanās kultūra

 

PIEDERĪBA ĢIMNĀZIJAI – ORGANIZĀCIJAI, KAS MĀCĀS

Emīls Ozoliņš. Kas mēs esam un no kurienes mēs nākam jeb piederība ģimnāzijai

Rebeka Zvirbule. Pēdu nospiedumi skolas mežā

Kārlis Džeriņš. Rokas, kas veido

Raivo Špaks. Vecāku, absolventu līdzdalība dažādos skolas dzīves procesos

Ineta Drēže, Sandra Zāle-Zālīte. Karogs – katram laikam savs

Aloida Baķe. Ja šodien skolu apciemotu Arnolds Spekke

 

 

SAISTĪTIE RAKSTI