Ģimnāzijas raksti

1informacija_hover  2programma    5gimnazijas_raksti

 

Skolas izdevuma ĢIMNĀZIJAS RAKSTI 6.krājums tematiski sabalsojas ar 3.konferenci Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse, kas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā tiek rīkota reizi 2 gados.

 

2018.gada rudenī plānotajā konferencē iecerēts rosināt sarunas pedagogu, skolēnu un vecāku vidū par laikmeta diktētām aktualitātēm – izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās.

 

Ceram, ka domu ierosinātāja loma būs arī 25 rakstu autoru – skolēnu, pedagogu, vecāku, absolventu, izglītības jomas ekspertu – paustajiem viedokļiem par dažādiem skolas dzīves aspektiem.

 

Lai neapsīkst vēlme un entuziasms piedalīties iespējām bagātajā skolas tapšanas procesā par labu un efektīvu skolu!

 

ĢIMNĀZIJAS RAKSTI. 6.KRĀJUMS

SATURS

 

 • Atverot ĢIMNĀZIJAS RAKSTU sesto krājumu 
 • Mārīte Seile. Labas skolas meklējumi

 

IZGLĪTĪBA – VISIEM?

 • Paula Lūcija Agloniete. Vai skolēni ir gatavi izglītības sistēmas maiņai?
 • Sāra Marta Golta. Kā izvēlēties skolu, kurā mācīties?
 • Aleksis Paraka. Mācība, bez kuras progress nav iespējams
 • Dāniels Makoveckis. Valodas barjeras pārvarēšana
 • Arturs Atvars. Mans ceļš uz ķīmijas virsotnēm
 • Elīna Zīverte. Ķīmija – nenovērtēta mācību stunda
 • Gaļina Šestakova. Ģēniji nekrīt no debesīm jeb zinātniski pētnieciskā darbība ar talantīgiem skolēniem

 

DIGITĀLAIS LAIKMETS SKOLĀ

 • Veronika Zalcmane, Sintija Grosberga. Vai telefoni apdraud skolēnus?
 • Mērija Megija Zabe. Digitālais laikmets un tā nodarītais kaitējums šodien
 • Vineta Tomsone. Digitālās prasmes nākotnes karjerai
 • Gunita Alondere. Skolēns un tehnoloģijas vecāku skatījumā
 • Elizabete Sirotina. Komunikācija e-vidē

 

JAUNRADES IESPĒJAS SKOLĀ

 • Diāna Matisone. Dinamiskā pauze un tās ietekme uz skolēnu darbu mācību stundās
 • Marks Grantiņš, Martins Heize. Kā skolēnam sevi radoši pilnveidot?
 • Natālija Pūce. Zelta kora zelta stundas
 • Zane Sproģe. Vai viegli būt jaunam … skolotājam?
 • Daiga Muižule. Par to, kas vērtīgs
 • Linda Zulmane. Radošuma ABC 

 

STARPDISCIPLINĀRĀ PIEEJA MĀCĪBU PROCESĀ

 • Dace Groduma-Vīriņa. Redzēt tālāk, domā plašāk
 • Vintra Braša. Valstij bez kultūras nav nākotnes
 • Ludmila Seredina. Kopīga ideja vieno

 

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS

 • Renārs Spinga. No kopas līdz komandai: 12.C klases pieredze
 • Dagnija Deimante. Kas es esmu un uz kurieni eju?
 • Sandra Šulme. Pašnovērtēšanas iespējas skolēna izaugsmei

 

SAISTĪTIE RAKSTI