Administrācija

Kontakti saziņai ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas administrāciju

 

 • Direktora vietniece Kristīne Roze
  Metodiskā darba vadība, Metodiskā padome, ZPD
  Mācību joma - valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu
  tel. 63401523
  e–pasts: kristine.roze@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Signe Berga
  Audzināšanas un ārpusstundu darbs, Klašu audzinātāju metodiskā komisija, skolēnu līdzpārvalde
  Atbalsta iespējas skolēniem un vecākiem - Atbalsta komanda, Disciplīnas plāns
  tel. 63401525
  e-pasts: signe.berga@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Indra Jurika
  Valsts pārbaudes darbi, konsultācijas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
  Mācību joma - matemātika, dabaszinātnes, veselība un fiziskās aktivitātes
  tel. 63401525
  e-pasts: indra.jurika@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Vineta Tomsone
  Informācijas tehnoloģijas un izglītības informācijas sistēma (VIIS), e-klase, mācību procesa koordinēšana, olimpiādes
  Mācību joma - tehnoloģijas
  tel. 63401525
  e-pasts: vineta.tomsone@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Dzintra Karzone
  Saimnieciskie jautājumi
  tel. 63423461
  e-pasts: 1gim@liepaja.edu.lv

 

 

Papildu saziņas iespēja attālinātās mācīšanās laikā

 • Savu aktuālo jautājumu attālinātās mācīšanās laikā varat uzdot ŠEIT vai zvanot uz skolas kanceleju (tel. 63423461) darba dienās no 10 līdz 14