Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Skolas direktors Helvijs Valcis +371 63423461
Direktora vietniece izglītības jomā Ilga Korsaka +371 63422511
Direktora vietniece izglītības jomā Kristīne Roze +371 63401523
Direktora vietniece izglītības jomā Signe Berga +371 63401525
Direktora vietniece izglītības jomā Indra Jurika +371 63401525
Direktora vietniece IT jautājumos Vineta Tomsone +371 63401525
Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Dzintra Karzone +371 63423461