Individuālie pētnieciskie darbi

7.-9.klase

 

Mērķis

Rosināt interesi par pētniecisko darbību un izkopt patstāvīgā darba iemaņas, sagatavojot skolēnus mācībām ģimnāzijā

 

Uzdevumi:

  1. Padziļināt prasmi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem.
  2. Iemācīties apkopot un izvērtēt darba gaitā iegūtos datus.
  3. Noformēt pētījumu un prezentēt to dažādās auditorijās.
  4. Attīstīt dažādas dzīvē noderīgas prasmes, kā atbildības uzņemšanos par savu darbu, lēmumu pieņemšanu, komunikabilitāti.

 

Pētnieciskā darba rakstīšanas process

Decembris Informācija klases un mācību stundās par pētniecisko darbu būtību, procesa norisi un rezultātu. Pētījuma uzsākšana.
Janvāris, februāris Pētnieciskā darba izstrāde, individuāli konsultējoties ar darba vadītāju, ievērojot Liepājas pilsētas 7. – 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu konferences norises kārtību.
Marts Pētījuma pabeigšana, noformēšana un prezentēšana skolas lasījumos (marta 2.nedēļa).
Ir iespēja piedalīties Liepājas 7. – 9. klašu skolēnu   pētniecisko darbu konferencē, ja skolēna darbs ticis izvirzīts un darba autors tam piekrīt.

 

LIEPĀJAS PILSĒTAS 7. – 9. klašu skolēnu   pētniecisko darbu konferences norises KĀRTĪBA

 

Aktuāla informācija, materiāli pētniecisko darbu izstrādātājiem e-klasē – skolas jaunumu logā PĒTNIECĪBA: materiāli, informācija par ZPD kā konkursa darbu.