Kā mācāmies attālināti

Ja mācības notiek attālināti, tad Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāts nedēļas mācību plāns e-klases dienasgrāmatā.