Kā mācāmies attālināti

Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 7. februārim.

 

Turpināsies attālinātais mācību process.

 

Skolēniem tiks piedāvāts nedēļas mācību plāns e-klases dienasgrāmatā.