Erasmus+ “EuthApp – The Alternative Guide for Young Travellers in Europe”

1

eu-logo

Ko mēs darām?

 

Erasmus+ projektos skolēni no partnervalstīm strādā kopā, lai izstrādātu projekta gala produktu. Pašreizējā projekta “EuthApp” ietvaros skolēni katrā dalībvalstī (Latvijā, Spānijā, Turcijā) ievāks informāciju par apskates objektiem un aktivitātēm, kas būtu interesantas citu valstu jauniešiem. Teksti, video, audio u.c. materiāli tiks tulkoti dažādās valodās, lai vēlāk tos ievietotu web aplikācijā, kas būs pieejama visiem interesentiem. 
Seko projekta aktivitātēm: http://euthapp.eu

 

Kādēļ mēs to darām?

 

Erasmus+ projektu mērķis ir iepazīt vienam otru, saprast, ka arī dažādībā pastāv vienotība, jo mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi. Skolēniem, kuri iesaistās projektos, ir iespēja pilnveidot svešvalodu, IT un komunikācijas prasmes.

 

Projekta “EuthApp” mobilitātes:

 

Vieta

Laiks

Dalībnieki

Talavera, Spānija

 2016.gada 20.-23.oktobris

Projekta koordinatori (2 skolotāji no
katras dalībvalsts skolas)

Talavera, Spānija

 2017.gada 19.-26.aprīlis

8 skolēni un 2 skolotāji no Latvijas
8 skolēni un 2 skolotāji no Turcijas
Spānijas projekta dalībnieki

Soke, Turcija

 2017.gada 28.jūnijs-3.jūlijs

Projekta koordinatori (1 skolotājs no
katras skolas)

Liepāja, Latvija

 2017.gada 5.-12.septembris

8 skolēni un 2 skolotāji no Spānijas
8 skolēni un 2 skolotāji no Turcijas
Latvijas projekta dalībnieki

Liepāja, Latvija

 2017. gada 23.-29.oktobris

Projekta koordinatori (2 skolotāji no
katras dalībvalsts skolas)

Montičello, Itālija

 2018.gada 28.janvāris-1.februāris

8 skolēni un 3 skolotāji no Latvijas*
*pašiniciēta projekta aktivitāte ar
Comenius projektu partneriem

Soke, Turcija

 2018.gada 4.-11.aprīlis

8 skolēni un 2 skolotāji no Latvijas
8 skolēni un 2 skolotāji no Spānijas
Turcijas projekta dalībnieki

Liepāja, Latvija

 2018.gada 30.maijs-5.jūnijs

8 skolēni un 2 skolotāji no Itālijas*
Latvijas projekta dalībnieki
*pašiniciēta projekta aktivitāte ar
Comenius projektu partneriem

Talavera, Spānija

 2018.gada 22.-28.jūnijs

Projekta koordinatori (2 skolotāji no
katras dalībvalsts skolas)