2023./2024. mācību gads

7.decembrī plkst. 12.00 ģimnāzijas aulā izskanēja nu jau trešais 7.klašu pasākums, kurā jaunie ģimnāzisti demonstrēja savu izpratni par skolas vērtībām, parādot iestudējumus, kas tika radīti, semestra gaitā iepazīstot visas skolas vērtības, bet padziļināti izpētot vienu no tām un apgūstot prasmes dažādos mācību priekšmetos (literatūrā, vizuālajā mākslā, teātra mākslā, sociālajās zinībās un klases stundās).

 

Lai teātra izrādē izstāstītu konkrētās vērtības nozīmi, bija jāievēro vairāki nosacījumi saskaņā ar nolikumu (priekšnesuma garums 7 līdz 10 minūtes; pašu radīts vai sameklēts publicistisks, literārs un / vai folkloras teksts; atbilstošs muzikālais un vizuālais noformējums; stāsta atklāsme tēlu darbībā, kustībās un runā;  vienots uzveduma stils.

 

Īpaši izzināmo vērtību skolēni izlozēja septembra beigās (7.A – LEPNUMS; 7.B – GODS; 7.C – ATBILDĪBA; 7.D – VIENOTĪBA) un saņēma novēlējumu: “Lai visiem veicas labi sadarboties un sagatavot interesantus iestudējumus!” No oktobra līdz decembra sākumam katra klase skolotāju vadībā izstrādāja scenāriju, sadalīja lomas un pienākumus, domāja par vizuālo un muzikālo noformējumu, sagatavoja afišas un ielūgumus un mēģināja, mēģināja, mēģināja…

 

1 att teksta

 

7.decembris bija īpaši organizēta mācību diena septīto klašu jauniešiem: saskaņā ar stundu sarakstu notika 1.–2. un 7.–9. stunda, 3. un 4. stunda bija atvēlēta mēģinājumiem, bet pēc uzstāšanās skolēni atgriezās savās klasēs, lai audzinātāja vadībā visi kopīgi pārrunātu savu un citu klašu uzvedumus un to, kā tajos atklātas ģimnāzijas vērtības, kā arī lai katrs skolēns individuāli izpildītu vienotas formas aptaujas anketu. 

 

Protams, dienas galvenā un satraucošākā daļa bija uzstāšanās pasākumā “Ģimnāzijas vērtību spogulī”. Kas tad bija redzams ģimnāzijas vērtību spogulī? Skatītājiem, kuru vidū bija ne tikai visu četru septīto klašu skolēni un viņu skolotāji, bet arī vecāki un goda viesi, bija iespēja redzēt saturā un formā atšķirīgas un ļoti interesantas izrādes.

 

7.A klases uzvedums “Nezinīša lielais jautājums” parādīja skolēnu, kas ar ģimenes palīdzību meklē atbildes, kas tad īsti ir lepnums, līdz nonāca pie secinājuma, ka ikvienam cilvēkam var būt kaut kas, par ko lepoties.

 

2 att teksta

 

Iestudējums “Goda vērts” (7.B klases veikums) lika aizdomāties par to, ko sajūtam kā godu un ko turam godā.

 

3 att teksta

 

7.C klases izrāde “Neatbildīgais kempings” atgādināja, ka ikvienam ir jāuzņemas atbildība par uzticētajiem pienākumiem, ka ir jāspēj atzīt pieļautās kļūdas un jāgrib tās izlabot.

 

4 att teksta

 

7.d klases humoristiski iekrāsotais stāsts par jauniešu un senioru strīdu iestudējumā “Vienotā polka” apliecināja, ka kopīgi veiktais var dot labākus rezultātus un lielāku gandarījumu.

 

5 att teksta

 

Skaļie aplausi, siltie smiekli un sirsnīgie izbrīna un atbalsta izsaucieni liecināja, ka katra izrāde ieinteresēja skatītājus un priekšnesumi tika uzņemti atsaucīgi.

 

Ielūkošanos ģimnāzijas vērtību spogulī vadīja izvēles kursa “Publiskā uzstāšanās” skolēni Anete Kupča (12.B), Līva Katrīna Deksne (12.C), Melānija Trankale un Miks Vītols (11.C), kuri atjautīgi pieteica katras klases priekšnesumu, raiti izvaicāja dalībniekus un žūriju.

 

6 att teksta

 

Žūrijas uzdevums bija saskatīt un raksturot katras klases snieguma spilgtākās izpausmes un piešķirt atbilstošas nominācijas, par kurām tiks paziņots semestra beigās. Uzvedumu vērtēšanā piedalījās ģimnāzijas direktora vietniece Signe Berga, skolēnu parlamenta prezidente Elīza Anna Šperberga un divas goda viešņas – koncertzāles “Lielais dzintars” projektu vadītāja un ģimnāzijas absolvente Diāna Daira Priediena un ģimnāzijas padomes vecāku pārstāve Margarita Roste. Visu vērtētāju iespaidus vieno prieks un gandarījums par redzēto.

 

“Bija gan gods, gan lepnums, gan atbildība, gan vienotības sajūta, esot vienai no žūrijas locekļiem. Gods un lepnums par redzēti un dzirdēto, atbildība – vērtējot nenovērtējamo un būt vienotai ar jums – ikvienu. Paldies par iespēju pakavēties pārdomās savu vērtību tīmeklī!” atzina Margarita Roste, bet Diāna Daira Priediena, daloties iespaidos, uzsvēra: “Liels prieks, ka 7. klases jaunieši ir ar tik lielu iniciatīvu un atbildību, kas mūsdienās ir reta īpašība. Ar aizrautību skatījos, kā jaunieši izprot un reflektē par vērtībām, kā kopīgi strādā kā viena komanda.” 

 

“Lepnums, atbildība, gods, vienotība – vērtības, ar kurām dzīvojam savā skaistajā ģimnāzijas ēkā un kuras tik dažādi, krāsaini, spilgti atspoguļoja septītklasnieki. Ikkatra klase parādīja, ka viņos ir radošums, spēja strādāt komandā, prasme uzstāties un uzdrīkstēties. Paldies skolotājiem, kuri iedrošināja, atbalstīja! Kopā ir spēks!” atgādina direktora vietnieces Signes Bergas pārdomas.

 

Atskatoties uz pasākumu, jāatgādina scenārija autoru – vidusskolēnu teiktais: “Katrai no vērtībām ir īpaša loma un sava vieta ģimnāzijas vērtību spogulī! Lepnums – vērtība, kas liek mums justies gandarītiem! Gods – vērtība, kas atgādina: “Vārds ir jātur”! Atbildība – vērtība, kas mudina apzināties pienākumus! Vienotība – vērtība, kas saved mūs visus kopā!”

 

 

  • Liepājas Valsts ģimnāzijas 7. klašu pasākuma “Ģimnāzijas vērtību spogulī” nolikums ŠEIT
  • Attēlu galerija (fotogrāfiju autore Kristīne Gundarina)