2021./2022. mācību gads

2.decembrī 7.klašu skolēniem mācību stundas notika mazliet neierastāk. Saviem paralēlklašu biedriem, moduļu stundu skolotājiem, skolas direktoram katra klase rādīja savu izpratni par vienu no četrām ģimnāzijas vērtībām.

 

Pirms katras klases priekšnesuma izvēles priekšmeta “Publiskā uzstāšanās” 11. klašu skolēni bija sagatavojuši kvalitatīvus, interesantus pieteikumus. Un tad klašu izpratne par vienu vērtību:

 

7.a klase – Lepnums.

Sajūta, ko jūt, kad tu vai citi ir sasnieguši lietas, ko nekad nedomāja, ka sasniegs.

Ļoti labs izrādes izkārtojums, izdevās pieteikt sevi koši, ugunīgi, vizuāli labi. Izdevās instrumentu spēlēšana- muzikālākais priekšnesums.

 

7.b klase – Gods.

Mācīties LVG, gods mācīties labi, būt konkrētas ģimenes pārstāvim. Gods ir būt lepnam pārstāvēt Latviju, savu zemi. Interesantos dialogos atspoguļota izpratne par šo vērtību.

 

7.c klase – Atbildība.

Klases skolēnu izpratnē atbildība ir nopietna attieksme pret pienākumu un spēja atbildēt par savu rīcību, vārdiem un veselību. Lielākā daļa skolēnu bija skolas džemperos, kas bija vienojošais klases elements, priekšnesumam laba ideja un izpildījums.

 

7.d klase – Vienotība.

Vienotība ir draudzība un sadarbība,cīņa kopīgiem spēkiem uz vienu mērķi. Tas nozīmē darīt kopā un būt draudzīgiem. Pretstats kašķiem un strīdiem. Vienotība var būt iekšēja un ārēji redzama. Mūsu sauklis: Viens par visiem visi par vienu! Un tas priekšnesumā, spēlējot spēli, arī tika atainots.

 

Pēc priekšnesumu noskatīšanās katra klase ļoti rūpīgi izvērtēja savu veikumu, kā arī katras klases priekšnesumu, akcentējot izvirzītos kritērijus:

  • kāda ir mana/mūsu attieksme;
  • kāds ir mūsu vizuālais izskats;
  • kā mēs izturamies cits pret citu;
  • cik radoši esam;
  • cik daudz izzinām, meklējam, domājam, lasām, klausāmies utt.

Kā atzīst skolēni, tad uzstāties - tā ir prasme, kas nav iegūstama vienā reizē.

 

5