Sasniegumi pētniecībā: Valsts posms

Datums: 2019.gada 15.aprīlis Autors: Kristīne Roze

Piektdien, 12.aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) telpās studentu pilsētiņā Ķīpsalā 387 Latvijas skolēni prezentēja zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) sešās zinātņu nozaru grupās.

 

Šogad visi darbu autori guva pilnīgi jaunu pieredzi – darba rezultāts tika prezentēts 3 ekspertu grupām, noteiktos laikos atrodoties pie sava stenda un atbildot arī uz komisijas jautājumiem. Tāda ir starptautisko skolēnu zinātnes konferenču prakse, un nu stendu referātu pieredzi pārņēmuši arī Latvijas skolēni.

 

Valsts konferencē Liepājas Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja skolotājas Gaļinas Šestakovas un  Ulda Žaimja audzēkņi, visi gūstot godalgotas vietas.

 

APSVEICAM

 Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības konferences laureātus un viņu darba vadītājus!

 

Zinātņu nozare HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES 

Dans Sils, Daniels Vološinovs (11.A; darba vad. Gaļina Šestakova). Имена собственные в структуре фоновых знаний жителей - III pakāpe

 

Zinātņu nozare INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Linards Kronbergs (11.D; darba vad. Uldis Žaimis). Ultraskaņas ierīces pielietojums materiāla attīrīšanā - II pakāpe

Jānis Dunkers (11.D; darba vad. Uldis Žaimis). Klimata monitoringa sistēmas izstrāde un izveide žāvēšanas skapī - II pakāpe

Raivis Pūķis (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Gāzģeneratora automātiska vadības sistēma uz mikrokontroliera  bāzes - I pakāpe

 

Zinātņu nozare SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Anete Zulmane (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Vispārīgās relativitātes teorijas principu izpēte un ķermeņa kustības likumu pasniegšana vidusskolas fizikas stundā - III pakāpe un IZM speciālbalva

 

Ģimnāzijas audzēknis Raivis Pūķis saņēmis uzaicinājumu uz starptautisko pasākumu atlasi. Vēlam veiksmi!