Sasniegumi pētniecībā: Kurzemes posms

Datums: 2019.gada 11.marts Autors: Kristīne Roze

Piektdien, 8.martā, Liepājas Universitātē notika Kurzemes reģiona 10.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference, kurā ar saviem pētījumiem uzstājās 129 skolēni no dažādām Kurzemes skolām.

 

Ja skolēns par sava pētījuma rezultātu, kas jau bija iesniegts izvērtēšanai, un prezentāciju saņēma vismaz 80 punktus, tika dota iespēja piedalīties Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības konferencē, kas notiks aprīlī.

 

Kurzemes reģiona konferencē Liepājas Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja 7  zinātniskās pētniecības darbu autori, no kuriem 6 turpinās dalību arī valsts lasījumos, gūstot jaunu pieredzi – stenda referāta jeb plakāta prezentēšanas prasmi. Viens no skolēniem arī 3.posmā prezentēs abus savus izstrādātos pētījumus.

 

Apsveicam Kurzemes reģiona lasījumu laureātus!

 

Zinātņu nozare DABASZINĀTNES

Anete Zulmane (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Vispārīgās relativitātes principu izpēte un ķermeņa kustības modelējums gravitācijas laukā - I pakāpe

 

Zinātņu nozare INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Linards Kronbergs (11.D; darba vad. Uldis Žaimis). Ultraskaņas ierīces pielietojums materiāla attīrīšanā - II pakāpe

 

Jānis Dunkers (11.D; darba vad. Uldis Žaimis). Klimata monitoringa sistēmas izstrāde un izveide žāvēšanas skapī - I pakāpe

 

Raivis Pūķis (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Gāzģeneratora automātiska vadības sistēma uz mikrokontroliera  bāzes - I pakāpe

 

Zinātņu nozare SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Anete Zulmane (11.C; darba vad. Uldis Žaimis). Vispārīgās relativitātes teorijas principu izpēte un ķermeņa kustības likumu pasniegšana vidusskolas fizikas stundā - I pakāpe

 

Marta Bažejeva (11.D; darba vad. Dace Groduma – Vīriņa). Dziesmu izmantošana angļu valodas vārdu krājuma apguvē vidusskolā - III pakāpe

 

 Zinātņu nozare HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Dans Sils, Daniels Vološinovs (11.A; darba vad. Gaļina Šestakova). Имена собственные в структуре фоновых знаний жителей - I pakāpe