RAKSTA IESNIEGŠANAS FORMA

Piekļuve raksta formai, izmantojot e-klases pasi (kā skolēniem, tā skolotājiem):


e-klase pase