PuMPuRS

Datums: 2019.gada 5.augusts

2018.2019 1.sem 2018.2019 2.sem_aktiv 2019.20mg 2020.21mg 

lv

pumpurs

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā jau otro mācību semestri tika realizēts projekts “PuMPuRS”. Jāatgādina, ka tas ir Eiropas Savienības projekts skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.-12.klasei

 

2018./2019.mācību gada 2.semestrī skolēni saņēma individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām. Šoreiz  individuālie mācību plāni tika izveidoti 14 (plānu skaits ir dubultojies) skolēniem. Darbā iesaistījās 18 ģimnāzijas pedagogi. Ģimnāzija tika iesaistījusi projekta darbā arī ģimnāzijas absolventi, šobrīd Liepājas Universitātes studenti Vendiju Ēķupi. Jaunā matemātikas skolotāja projekta ietvaros  ir atgriezusies savā skolā, lai apgūtu praksē skolotājas amat, atbalstot un sniedzot  konsultācijas skolēniem matemātikā.

 

Arī šajā pusgadā skolēni visbiežāk izmantoja iespēju saņemt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos –jāsecina, ka visbiežāk tika sniegtas konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, otrajā pusgadā arī ķīmijā.

 

Interesanta ir trīs 9.klašu skolēnu atsauksmes par iespēju papildus mācīties matemātiku. Lai sekmīgi pabeigtu pamatskolu: zēni un viņu vecāki ir ļoti pateicīgi skolai par doto iespējai papildus mācīties. Rezultātā visi trīs turpina izglītošanos: viens Raiņa 6. vidusskolā, otrs mūsu ģimnāzijā, trešais – Jūrniecības koledžā. Zēni atguva pārliecību par savām spējām un zināšanām, kā arī saprata, ka ar pamatskolas izglītību ir krietni vien par maz, lai veidotu savu karjeru.

 

Mūsu skola turpināja izmantot arī projekta “PuMPuRS” sniegto atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. Kā jau tas bija pirmajā semestrī, tie ir ģimnāzisti, kuri ir no citām pašvaldībām un kuri ir noslogoti ārpus skolas. Ēdināšanas pakalpojumu saņēma 40 ģimnāzisti, transporta kompensācijas saņēma 33.