Pieredzes apmaiņa meistarklasēs

Datums: 2022.gada 22.aprīlis

Ja skolotājs piekritis meistarklases materiālu publicēšanai, tie būs skatāmi šeit.

 

 

Sandra Okuņeva 11.aprīlī 15.00
ZOOM platformā
Konkrētā dzeja un radošās rakstīšanas veicināšanas iespējas mācību procesā
Idejas apraksts: Konkrētās dzejas radīšana var būt viens no vienkāršākajiem teksta jaunrades uzdevumiem dažādos vecumposmos. Meistarklases 1.daļā ieskatīsimies konkrētās dzejas teorētiskajos un vēsturiskajos aspektos un iepazīsim divu latviešu dzejnieku – Jāņa Baltvilka un Māra Runguļa –  konkrētās dzejas piemērus. 2.daļā plānota radošās rakstīšanas nodarbības modelēšana.

Meistarklases materiāls

 

 

Kristīne Roze, Kristīne Gundarina 11.aprīlī 16.00
ZOOM platformā
Dažādu mākslu saskarsmes punkti literatūras stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, labās prakses piemēri, kā literatūras stundās rosināt vidusskolēnu interesi par kultūru, aktualizēt dažādu mākslu pieredzi, kā plānot darbu  ar daiļliteratūras tekstu, lai mācību process  būtu ne tikai jēgpilns, bet arī radošs un lai tajā ar interesi iesaistītos skolēni. Mākslas vērošana, iespaidu fiksēšana. Mākslas interpretēšana. Atbalsts mākslas baudītājam. Mākslas radīšana. Prasme apkopot, raksturot savus mākslas iespaidus.

Meistarklases materiāls

 

 

Zane Kluce, Gunita Alondere 12.aprīlī 15.00
ZOOM platformā
Projekts “Ēdiens” angļu valodas stundu ietvaros
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts un idejas 3 mācību stundām grupās, kā angļu valodas stundās rosināt skolēnu radošu un aktīvu iesaisti tēmas apguvē. Metodiskie risinājumi no idejas līdz tās realizācijai. 

 

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina 12.aprīlī 16.00
ZOOM platformā
Pašvadītās mācīšanas prasmju /elementu/ aktualizācija bioloģijā, ķīmijā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēniem apgūt pašvadītu mācīšanos bioloģijā, ķīmijā. Pašvadītās mācīšanās 3 posmi, snieguma līmeņa apraksts (SLA).

Meistarklases materiāls

 

 

Līga Albrekte 13.aprīlī 15.00
ZOOM platformā
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Dalīšos pieredzē par dažādām metodēm un idejām darbam ar tekstu angļu valodas stundās pamatskolā.

 

 

Līga Tālberga, Zane Sproģe 13.aprīlī 15.00
ZOOM platformā
Ārpustelpu nodarbības
Idejas apraksts: Idejas nodarbībām latviešu valodā un literatūrā, kurās bērns vēro, izzina, pēta. Dalīsimies pieredzē ar dažādiem vingrinājumiem.