Pieredzes apmaiņa meistarklasēs

Datums: 2022.gada 14.februāris

Ja skolotājs piekritis meistarklases materiālu publicēšanai, tie būs skatāmi šeit.

 

 

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša 9.februārī 15.00
ZOOM platformā
Kā attīstīt skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes
Idejas apraksts: Kas ir SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)? SEM stundas vadīšanas pieredzē, strādājot klātienē un attālināti.

 

 

Lāsma Spāģe 9.februārī 15.00
ZOOM platformā
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes bibliotēkā
Idejas apraksts: Lasīšanas veicināšanas pasākumi: 7.klašu iepazīstināšana ar bibliotēku, konkursi, izstādes, jauniešu žūrija un grāmatu klubs, kurā dalībnieki kopīgi lasa iepriekš nezināmas grāmatas fragmentus, apspriež izlasīto un veic dažādus uzdevumus ar grāmatas tekstu.

Meistarklases materiāls

 

 

Aiga Jaunskalže 9.februārī 16.00
ZOOM platformā
Labdarība visu gadu
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts par to, kā kopā ar audzināmo klasi piedalīties, organizēt un darboties labdarībā. Kā skolēniem stāstīt par filantropiju, par to, kas ir nevalstiskās organizācijas, kam un kā labāk palīdzēt, vai labdarība vienmēr nozīmē ziedojums naudā un kur meklēt sadarbības partnerus Liepājā.

Meistarklases materiāls

 

 

Ludmila Seredina 10.februārī 15.00
ZOOM platformā
Digitālie rīki krievu valodas stundā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā, veidojot infografiku, video, skolēni mācās strādāt ar atslēgas vārdiem, sadarboties, uzstāties, pilnveidot valodas prasmes un kā skolotājam novērtēt skolēnu sniegumu šajā procesā.

Meistarklases materiāls

 

 

Felikss Rekovičs 10.februārī 15.00
ZOOM platformā
Temats  “Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?” ģeogrāfijā 7.klasei
Idejas apraksts: Nodarbībā tiks atklāts, kā, radoši izmantojot Skola2030 piedāvātos resursus un skolotāja veidotos mācību materiālus, ir iespējams metodiski daudzveidīgi plānot temata apguvi. Pieredzes stāsts noteikti būs aktuāls tiem pedagogiem, kas ir uzsākuši vai tikai sāks organizēt mācību procesu ģeogrāfijā 7.klasē.

 

 

Normunds Dzintars 10.februārī 16.00
ZOOM platformā
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

Meistarklases materiāli:

  1. Paplašinātais viedoklis latviešu valodas eksāmenā 12. klasei: problēmas un risinājumi

  2. Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās

 

 

Artis Freimanis, Arta Gribēna 10.februārī 16.00
ZOOM platformā
Meistarklase inženierzinībās
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē ar skolotājiem jaunajā mācību priekšmetā - inženierzinības. Skolēnu veiktā praktiskā darba rezultātu vērtēšana, analīze un AS.

Meistarklases materiāls