Pieredzes apmaiņa jeb meistarklases klātienē

Datums: 2021.gada 23.aprīlis

Ja skolotājs piekritis meistarklases materiālu publicēšanai, tie skatāmi šeit.

 

Sandra Okuņeva 20.aprīlī 15.00

MS Teams platformā

No komiksa līdz grafiskajam stāstam

Idejas apraksts. Stāstījumā par grāmatām, kurās dominē vizuālais vēstījums, - komiksiem, mangām, grafiskajiem stāstiem - tiks ieskicētas to galvenās iezīmes, sniegts ieskats spilgtāko cittautu un latviešu komiksu un grafisko stāstu autoru devumā, kā arī raksturotas komiksa izmantošanas iespējas mācību procesā.

Meistarklases materiāls

 

 

Gaļina Šestakova 20.aprīlī 15.00

ZOOM platformā

Kultūru dialogs (krievu valodas skolotājiem)

Idejas apraksts. Literāri mākslinieciskie un vēsturiskie teksti krievu valodā par Kurzemi, Liepāju un cilvēkiem, dažādu kultūru nesējiem, paplašina skolēnu redzesloku, iepazīstina tos ar savas dzimtenes vēsturi, veicina izpratni par nacionālo kultūru savstarpējo ietekmi. Varu dalīties ar materiāliem un pieredzi, kā tos veiksmīgi izmantot krievu valodas mācīšanas procesā.

Meistarklases materiāls 

 

Normunds Dzintars 20.aprīlī 15.00

ZOOM platformā

Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās

Idejas apraksts. Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē.

Meistarklases materiāls

 

 

Arnolds Šablovskis 20.aprīlī 16.00

ZOOM platformā

Virtuālie pētnieciskie laboratorijas darbi attālinātajā mācību procesā

Idejas apraksts. Izmantojot simulācijas, skolēniem ir iespēja veikt virtuālos pētnieciskos laboratorijas darbus fizikas stundās. Piedāvāju nodemonstrēt, kā var izstrādāt darbus par šādām tēmām: diega svārsts, atsperes svārsts, horizontāls sviediens, elektrisko shēmu slēgšana un izpēte, kondensatora izpēte u.c.

Meistarklases materiāls

 

 

Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa 21.aprīlī 15.00

ZOOM platformā

Sociāli emocionālo mācīšanās prasmju nozīme sadarbības un līdzdalības attīstīšanā

Idejas apraksts. Kas ir SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)? SEM stundas vadīšanas pieredze. SEM attālinātajā procesā.

Meistarklases materiāls

 

 

Felikss Rekovičs 22.aprīlī 15.00

Google Meet platformā (pieredzes stāsta apmeklētājam ir jābūt gmail kontam)

Digitālie rīki (ne)klātienes mācību procesā

Idejas apraksts. Pieredzes stāsts par labās prakses piemēriem attālinātajā mācību procesā, izmantojot tādus digitālos rīkus kā Google veidlapas, prezentācijas, Google Meet, Classroom, Earth, Quizizz, Mentimeter u.c. dažādās mācību stundas fāzēs.

Meistarklases materiāls

 

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina 22.aprīlī 16.00

ZOOM platformā

Skolēnu lasītprasmes attīstīšana dabaszinātņu mācību priekšmetu –  bioloģijas un ķīmijas –  stundās

Idejas apraksts. Pasīvā, aktīvā lasīšana. Grafiskie organizatori, kritēriji infografiku izvērtēšanai. Raksti žurnālos atbilstoši ķīmijas paraugprogrammas tematiem vidusskolā. Pedagogu izstrādātās darba lapas (uzdevumi).

 

 

Aiga Jaunskalže 22.aprīlī 16.00

ZOOM platformā

Pasākums tēmas noslēgumā - klātienē vai attālināti

Idejas apraksts. Kā plānot un realizēt ekspedīciju – dabaszinātņu priekšmetu noslēguma pasākumu?