Reģistrēšanās forma

 

Cienījamie vecāki!


5.decembrī skolā notiks Vecāku diena.

Individuālas sarunas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju.

Reģistrācija no 25.novembra līdz 2.decembrim (ieskaitot).


 

 

Vecāku dienas reģistrācija ir beigusies.


Reģistrācija veiksmīga!