Reģistrēšanās forma

 

Cienījamie vecāki!


23.novembrī skolā notiks Vecāku diena.

Individuālas sarunas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju.

Apmeklējumam lūdzam pieteikties elektroniski skolas mājas lapā no 15.novembra līdz 22.novembrim plkst. 13.00.


 

Reģistrēto vecāku saraksts

 

Vecāku dienas reģistrācija ir beigusies.


Reģistrācija veiksmīga!