“PaKāpieni” 3.solis – ceļā uz sevis izzināšanu

Datums: 2020.gada 5.februāris Autors: Signe Berga

par_projektu  1.solis  2.solis  3.solis_aktiv  4.solis

 

lv 

 

Piektdien, 22.novembrī, 10. klašu skolēni veica ES fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekta “PaKāpieni” 3.soli. Jaunieši klasēs  psiholoģes Andželikas Kāles vadībā realizēja pašizziņas praktikumu “Es, viņš, viņa, mēs”. Nodarbību laikā skolēni izzināja sevi, mācījās analizēt savu vērtību sistēmu, praktizēja  individālu un kopīgu atbildīgu lēmumu pieņemšanu un realizēšanu. Spraigas diskusijas izvērtās par izvirzīto mērķu īstenošanu, kāpēc vispār nepieciešami mērķi. Veicot vairākus testus, skolēniem bija iespēja domāt par sevi kā personību, par savu varēšanu, iespējām un darbībām.

 

Kā nodarbību izskaņā atzina skolēni, tad šīs nodarbības bijušas ļoti vērtīgas, jo ļāvušas gan iepazīt sevi, gan vēl labāk iepazīt savus klasesbiedrus, kā arī aizvien nopietnāk apzināties, cik svarīgi ir izvirzīt savus mērķus, uzņemoties atbildību par to realizēšanu, kas ļauj kļūt daudz motivētākiem ikdienas darbā.