No graudiem līdz maizes klaipam

Datums: 2019.gada 5.februāris

Kāds ir maizes ceļš no grauda līdz maizes klaipam? Atbildes uz jautājumu 8. klases skolēni guva Otaņķu pagasta Prenclavas dzirnavās un maizes cepšanas meistarklasē Rucavā. Ekskursijas laikā  skolēni guva priekšstatu par maizes ražošanas procesu no grauda līdz maizei un ar to saistītajām profesijām, kā arī iepazinās ar uzņēmējdarbības veidošanas pieredzi, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. Tiekoties ar uzņēmīgiem lauksaimniekiem guva priekšstatu par veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanu individuālā saimniecībā.